Vi kjemper for lokal drift av vårt lokale strømnett

27. november 2019
DSC_3267

Det regionale nettet i fylket vårt er til salgs, og Statnett har inngått en intensjonsavtale med selskapet Mørenett. Dette kan i ytterste konsekvens gi våre kunder høyere nettleie, økte driftskostnader og svekket forsyningssikkerhet.

Hvilket strømnett er det vi snakker om?

Kraftforsyningen, altså strømnettet i Norge, eies og driftes av Statnett. Det norske strømnettet er delt i tre. Transmisjonsnettet (tidligere kalt sentralnettet), regionalnettet og distribusjonsnettet. Det første er strømnettets europaveier, mens regionalnettet er fylkesveiene og distribusjonsnettet det kommunale veinettet.

Konsekvensutredning

Nå er regionalnettet, altså fylkesveien innenfor strømnettet i Møre og Romsdal, til salgs
og Statnett har inngått en intensjonsavtale med selskapet Mørenett om å kjøpe denne delen av nettet fra 1.januar 2020. I dag er dette et administrativt styrt salg som Statnett håndterer selv. Dette er utfordrende og vi ønsker å få salget konsekvensutredet og vurdert i en politisk høring som tar de lokale og regionale instansene med på avgjørelsene til det beste for hele fylket.
Det er eierne som er tett på regionen, som har størst interesse og de beste forutsetninger for tilrettelegging for utbygging i vår egen region. Vi som har kundene, bør også eie regionalnettet, sier Halvard Fjeldvær i Svorka. Ved å selge til en aktør som tilhører sørdelen av fylket frykter vi for drift, vedlikehold, sikkerhet og beredskap.

Nordmøre og Romsdal regionalnett AS

I samarbeid med tre andre nettleverandører dannet vi i år selskapet Nordmøre og Romsdal regionalnett AS (NRR) for å kjøpe delen av regionalnettet som ligger i vår region.
Vi kan ikke akseptere at Statnett nå selger regionalnettet i nordfylket til en aktør som verken har anlegg eller virksomhet her i vår del av Møre og Romsdal. Dette skjer samtidig som kraftselskap på Sunnmøre også forsøker å få eierkontroll med kraftselskap i nordfylket. Dersom dette skjer, vil balansen i fylket forrykkes, og avstanden mellom de som bruker kraften, og de om produserer og distribuerer den, vil øke kraftig, heter det i et brev fra styrelederne i Svorka, Sunndal Energi, NEAS og Rauma Energi sendt til olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i NVE og konsernsjef Auke Lont i Statnett.

Vi jobber for at prosessen stilles i bero, eller at Statnett går i dialog med oss for å sikre en løsning i saken som er gjennomtenkt og hensyntar både private og næringslivet i vår region.