Trefelling ved linje: svært farlig – og kan koste dyrt

29. april 2019
Trefelling

Trefelling ved linje, dvs. strømførende ledninger, kan være svært risikofylt. I tillegg kan et eventuelt strømbrudd som følge av dette føre til store kostnader. Observerer du trær i nærheten av strømførende linjer, ta kontakt med oss. Vi ordner dette helt uten kostnad.

Trefelling kan være svært farlig – og koste dyrt

Husk at å felle trær ved eller i nærheten av strømførende ledninger, kan være svært farlig. Tenk først og fremst på din egen sikkerhet.

Vi opplever fra tid til annen at personer melder fra om at de har felt trær på linjer. Dette medfører ofte strømbrudd og/eller at linjene faller ned eller blir skadet. I slike tilfeller vil dette føre til utrykning av vaktmannskap fra Svorka. Ved felling av tre, eller annen skade på linje, er den som påfører skade og/eller utrykning selv ansvarlig for de kostnadene som måtte påløpe for å få reparert skadene. Dette kan i verste fall dreie seg om betydelige beløp, alt etter hvor omfattende det er, og hvor lenge strømmen eventuelt må kobles fra for å få reparert skaden.

Ved strømbrudd må det også påregnes såkalte KILE-kostnader. KILE er forkortelse for «kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi», ». KILE er kort forklart tapte inntekter for netteier ved at strømleveransen opphører i kortere eller lengre perioder.

Vær føre var

Det er den som graver eller utfører trefelling ved linje som er ansvarlig for å sikre at kabler eller kraftlinjer ikke blir skadet. Før du starter med denne typen arbeid, kontakt alltid nettavdelingen på telefon 71 65 91 00 (hverdager kl. 9.00-15.00). Dersom det er aktuelt utføres kostnadsfri kabelpåvisning der kabelstrekningen markeres på bakken. Det samme gjelder før man utfører trefelling ved linjer.

Vi hjelper deg – helt gratis

Om du er usikker, ta kontakt med oss, så ordner vi med felling av trær som står i nærheten av strømførende ledninger. Vi ordner selvsagt dette helt uten kostnad for deg. Ta kontakt med oss på telefon 71 65 91 00, eller send en epost til nett@svorka.no. Du kan lese mer om arbeid ved strømførende linjer her.

Meld fra om utsatte forhold

Svorka bruker hvert år store ressurser på å forebygge dette, ved at vi til en hver tid har ett eller flere skogrydderlag ute på oppdrag for oss. Dette er i all hovedsak lokalt innleide krefter. Selv om vi driver med forebygging så godt det lar seg gjøre, er vi avhengige av publikum.

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss om du legger merke til trær eller andre ting som står utsatt til i forhold til strømledninger. Det er bedre for oss å ta tak i problemet, før det eventuelt fører til et strømbrudd.