Svorkanett

Kabelpåvisning

Kabelpåvisning

Grave? Bestill gratis kabelpåvisning hos Svorka først

Både nettselskap, teleselskap og andre har kabler i jorda. Det innebærer at alle som skal grave må innhente tillatelse i forkant slik at man er sikker på at disse kablene ikke blir ødelagt. Dette gjelder også ved oppsetting av påler, gjerder og mer hverdagslige ting. Den som skal grave har ansvaret for å skaffe kabelpåvisning og sikre merking av påvist kabeltrasé.

Det må hentes inn tillatelse fra Svorka, teleselskap eller den enkelte kommune.

Hos Svorka er tjenesten gratis ved minst 48 timers forhåndsvarsel. Ved kortere forhåndsvarsel belastes man med et gebyr på kr 1.100,-.

Husk at strømkabler kan være livsfarlige, så spør først – og grav etterpå.