Svorka Nett

Erstatninger ved strømbrudd

Erstatninger ved strømutfall

Nettkunder har krav på kompensasjon ved svært langvarige strømbrudd, dvs. ved avbrudd som varer i mer enn 12 timer.

Økonomisk kompensasjon gis etter følgende satser:

  • Avbrudd som varer 12-24 timer: kr 600
  • Avbrudd som varer 24-48 timer: kr 1.400
  • Avbrudd som varer 48-72 timer: kr 2.700

For avbrudd lenger enn 72 timer gis et tillegg på kr 1.300 for hver påbegynte 24-timersperiode.

For fritidsboliger, naust og lignende kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

Les mer om ordningen på NVE sine hjemmesider

Utbetaling

I Standard Nettleieavtale fremgår det at kunden selv må fremme krav om godtgjørelse til netteier.
Svorka har imidlertid som standard at kompensasjon utbetales uoppfordret til de som har krav på det, så lenge vi er informert om utfallet.

Det er dessverre utfordrende å få registrert alle utfall og lengde på varighet på lavspentnettet. Ved utfall bes derfor alle berørte kunder om å melde inn dato og tidspunkt til Svorka.

Normalt vil utbetaling av kompensasjon skje på første nettleiefaktura etter at utfallet er registrert og godkjent av Svorka.