Svorkanett

Erstatninger ved strømbrudd

Erstatninger ved strømutfall

Nettkunder har krav på kompensasjon ved svært langvarige strømbrudd, dvs. ved avbrudd som varer i mer enn 12 timer.

Økonomisk kompensasjon gis etter følgende satser:

  • Avbrudd som varer 12-24 timer: kr 600
  • Avbrudd som varer 24-48 timer: kr 1.400
  • Avbrudd som varer 48-72 timer: kr 2.700

For avbrudd lenger enn 72 timer gis et tillegg på kr 1.300 for hver påbegynte 24-timersperiode.

For fritidsboliger, naust og lignende kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

Les mer om ordningen på NVE sine hjemmesider

Utbetaling

I Standard Nettleieavtale fremgår det at kunden selv må fremme krav om godtgjørelse til netteier.
Det er dessverre utfordrende å få registrert alle utfall og lengde på varighet på lavspentnettet. Ved utfall bes derfor alle berørte kunder om å melde inn dato og tidspunkt til Svorka.

Normalt vil utbetaling av en eventuell kompensasjon skje på første nettleiefaktura etter at utfallet er registrert og godkjent av Svorka.