Strømprisene i 2016 og 2017 – Les vår markedskommentar!

21. desember 2016
Strømpriser

Våre krafteksperter har vurdert strømprisene i 2016 og 2017. Hvordan har prisene vært i 2016, og hva kan vi egentlig forvente oss i året som kommer?

Høyere priser enn forventet i 2016

Etter de historisk lave prisene i 2015, der spotprisen i Norden ble kun 18,7 øre/kWh, ventet de fleste at dette ville fortsette også i 2016. Året begynte med fulle magasiner og en god hydrologisk balanse. Prisene holdt seg rundt 20 øre fra februar og utover våren. En tørr vår og sommer med mindre nedbør enn normalt gjorde at prisene krøp litt oppover utover sommeren. Etter en historisk tørr oktober fikk vi en månedspris på over 35 øre i november. Dette er den høyeste månedsprisen siden april 2013. Fra i sommer har det vært en del problemer med overføringskapasiteten i linjenettet. Dette har ført til at prisene i Midt-Norge har ligget 2-4 øre høyere enn i resten av landet. Spotprisen i Norden for 2016 ser ut til å havne på ca. 25 øre. Det vel 6 øre høyere enn det rekordbillige fjoråret, men fortsatt godt under gjennomsnittet de 10 siste årene på 30,5 øre.

Utsikter til forholdsvis lave priser også i 2017

Ved utgangen av 2016 er det grunn til å forvente forholdsvis lave strømpriser også i 2017. På kraftbørsen prises vinteren til ca. 28 øre/kWh, mens forventningene for våren og sommeren ligger på ca. 20 øre/kWh (alle priser eks. mva, elsertifikater og leverandørenes påslag). Ser vi på utsiktene videre fremover tror de fleste som opererer i kraftbransjen at prisene vil holde seg rundt 20 øre/kWh i flere år fremover. Uansett hvor positivt bildet kan se ut nå, viser imidlertid historien at ting kan snu fort i kraftmarkedet.

Følg med på våre hjemmesider, vi legger jevnlig ut oppdaterte markedskommentarer.

Ønsker du å følge utviklingen i kraftmarkedet fortløpende? Klikk her for å se prisene på Nordpool Spot.