Strømprisene i 2018 og 2019 – Les vår markedskommentar!

12. desember 2018

Våre krafteksperter har vurdert strømprisene i 2018 og 2019. Hvordan har prisene vært i 2018, og hva kan vi egentlig forvente oss i året som kommer?

Langt høyere priser enn forventet i 2018

Ved forrige årsskifte forventet aktørene i kraftmarkedet at strømprisen for 2018 i snitt ville bli rundt 25 øre/kWh. Fasiten kjenner vi nå – den ble 42 øre. En så høy pris har vi kun sett to ganger tidligere i Midt-Norge, i 2008 og 2010.

Hvorfor ble strømprisen så høy?

Vinteren 2018 ble etter hvert både kald og tørr. Det førte til høyt forbruk. Høy etterspørsel gir høyere priser. Så fikk vi en av historiens tørreste somrer, dvs. minimalt med vann å produsere strøm av – og prisene steg videre…. Dette ble avløst av svært mye nedbør fra medio august til medio oktober. Det bidro til et fall i prisene. Men en tørr november gjorde dette midlertidig. Det er mindre vann i magasina og mindre snø enn normalt for årstida. Summen viser per dato at det mangler snø og vann tilsvarende 10% av årsforbruket i Norge. Det er med å holde prisene oppe. De 7-8 første månedene ga også mindre vindkraft enn forventet i Norden.

Norge og Norden er sterkt knyttet til Europa gjennom strømkabler. Basis for prisfastsettelsen i Europa er fortsatt kullkraft. Derfor er kostnadene for kull og kvoteprisen for CO2 sterke prisdrivere. Kostnadene har i løpet av 2018 økt tilsvarende 10 øre/kWh.

Summen av ovennevnte ble en pris 70% høyere enn det som var forventet ved årets start.

Utsiktene for årene som kommer

Kraft for året 2019 handles på kraftbørsen til samme snittpris som 2018 (42 øre), mens 2020 omsettes til 37 øre. Markedskraft, det største rådgivnings- og analyseselskapet i det nordiske kraftmarkedet, tror at leveringsprisene (spotprisene) vil bli enda noen øre høyere!

Med 2018 friskt i minne er vi forsiktige med å spå prisen for 2019. Det er så mange faktorer som påvirker kraftmarkedet. Det eneste som er sikkert er at strømprisene vil variere mer og mer. Årsaken er utfasing av tradisjonelle kraftverk i Europa som kull- og kjernekraft. Disse erstattes av fornybar energi som vind og sol. Ulempen er en mindre forutsigbar produksjon, med tilhørende prissvingninger.

I en større sammenheng betyr endringer i verdensøkonomien og etterspørselen etter kull mye for kraftprisen. Likedan valutakurser, ettersom all engros-handel av kraft skjer i euro. Økte tollbarrierer gir en mindre stabil verdenshandel, usikkerhet i flere Euro-land og endelig utfall av Brexit kan gi store utslag på strømprisen – også i Svorka-land….

I 2019 og 2020 forventes stor innfasing av ny vindkraft i Norden, og lokalt kommer mye vindkraft på Fosen. Hvordan vil det påvirke prisen? Kan økt forbruk matche dette? Vi kommer uansett ikke unna det faktum at prisen fram i tid først og fremst påvirkes av været. Blir det vått og vindfullt eller tørt og vindstille? Utfallene vil kunne endre kraftprisen med 10-talls øre per kWh fra dagens nivå. Vi får vente og se hva et nytt vær-år vil bringe!

Følg med på våre hjemmesider, vi legger jevnlig ut oppdaterte markedskommentarer.

Strømmarkedet kan du også lese mer om her.

Ønsker du å følge utviklingen i kraftmarkedet fortløpende? Klikk her for å se prisene på kraftbørsen Nord Pool Spot.

Kilde: Krafthandel – Svorka, 12. desember 2018