Strømmarkedet – september 2018

5. oktober 2018
shutterstock_222968578_web

Strømmarkedet er ikke begrenset til Norge, men omfatter Norden og Europa. Det betyr at markedet utsettes for påvirkning fra ulike faktorer innenfor områdets grenser. Vi gir deg månedlig en kommentar om strømmarkedet slik at du kan holde deg oppdatert om utviklingen i strømprisene, og hva utsiktene er fremover. Les mer om strømmarkedet – september 2018 – hvor store mengder regn ga et etterlengtet fall i strømprisene. Magasinfyllingen har som følge av de store nedbørsmengdene forbedret seg kraftig fra august, men er fortsatt under normalnivå.

Strømmarkedet – september 2018: Så kom regnet…

Enorme nedbørsmengder i september førte til at vi fikk et kraftig fall i spotprisen i siste del av måneden. Mens spotprisen i første halvdel av september i gjennomsnitt var over 55 øre/kWh, ble snittet i andre halvdel under 40 øre/kWh. Månedsprisen ble dermed 46,3 øre/kWh. Dette er 3,4 øre lavere enn i august, men nesten 17 øre høyere enn i september i fjor.

I september kom det dobbelt så mye nedbør som normalt i Norge, og den hydrologiske balansen og magasinfyllingen bedret seg svært mye. Til tross for den kraftige bedringen gjør den tørre våren og sommeren at vi fortsatt ligger 10 prosentpoeng under medianen i magasinfyllingen ved utgangen av september.

Skal prisene fortsette å falle må regnværet fortsette utover høsten samtidig som temperaturene må holde seg over det normale slik at forbruket dempes. På kontinentet er prisene fortsatt høye, godt hjulpet av fortsatt høye priser på kull og CO2. Det er derfor liten grunn til å tro at vi kan importere billig kraft derfra utover vinteren.

Les også: Norge har Nordens laveste kraftpriser

Utsiktene fremover

Det er fortsatt mye igjen av høsten, og den kan bli våt eller tørr. Men sannsynligheten nå er bedre for at vi slipper en vinter med svært høye priser. Likevel må vi forvente vesentlig høyere priser i vinter enn det vi har hatt de siste årene.

Det voldsomme og hyppige regnværet som førte til det store prisfallet i andre halvdel av september har avtatt. Vi ser at prisene har krøpet opp mot 45 øre de første dagene i oktober. Fortsetter ikke den ekstreme nedbøren utover høsten mener flere analytikere at prisfallet vi så vil være forbigående og at prisene fort kan komme over 50 øre igjen.

På kraftbørsen så vi et markant fall i prisforventningene for vinteren i løpet av september. Litt tørrere værvarsler, sammen med en prisøkning på kull og CO2, har ført til at forventningene til vinterprisene har økt igjen. I begynnelsen av oktober ser vi at prisforventningene for høsten og vinteren ligger rundt 47-49 øre/kWh eks. påslag, elsertifikat og mva.

Det er mange ting som påvirker strømprisen så utfallsrommet for vinterprisene kan fortsatt være stort begge veier, men enkelt sagt vil det alltid være positivt at det regner mye.

Følg med på våre hjemmesider, vi legger jevnlig ut oppdaterte markedskommentarer.

Strømmarkedet kan du også lese mer om her.

Ønsker du å følge utviklingen i kraftmarkedet fortløpende? Klikk her for å se prisene på kraftbørsen Nord Pool Spot.

Kilde: Krafthandel – Svorka, 04. oktober 2018