Strømmarkedet i oktober 2017 – mye nedbør ga hyggelige strømpriser

9. november 2017

Strømmarkedet er ikke begrenset til Norge, men omfatter Norden og Europa. Det betyr at markedet utsettes for påvirkning fra ulike faktorer innenfor områdets grenser. Vi gir deg månedlig en kommentar om strømmarkedet slik at du kan holde deg oppdatert. Strømmarkedet i oktober bød på hyggelige strømpriser som følge av mye nedbør.

Strømmarkedet i oktober

I oktober kom det mye nedbør i både Norge og Sverige, Norge fikk 138% av normalnedbøren og Sverige 136%. Derfor var tilsiget i lange perioder godt over normalt, og gjennomsnittlig spotpris i oktober ble 26,9 øre/kWh. Det er 2,6 øre/kWh lavere enn i september. Fyllingen i magasinene er såpass høy at det forventes at produksjonsviljen vil være høy i overskuelig fremtid. Det som peker i motsatt retning er at forbruket for øyeblikket er forholdsvis lavt. Årsaken til dette er høye temperaturer i forhold til normalen. Imidlertid ser vi også høy vilje til eksport fra både Norge og Sverige. Dette er også litt av grunnen til at markedet ligger forholdsvis rolig for øyeblikket  – det er svært stor usikkerhet i markedet. Til tross for at værprognosene ikke ser ut til å gi høyere priser akkurat nå, vet aktørene at dette snur fort dersom det først snur på denne tiden av året.

En våt oktober ga i det minste hyggelige strømpriser.

Kjernekraft i full drift og fortsatt økende kullpriser

For de nordiske strømprisene merkes det at man for øyeblikket produserer på 96 % av total kjernekraftkapasitet. Kjernekraften har blitt faset inn etter sommerens og høstens vedlikehold i takt med den naturlige økningen i forbruket. Produksjon ved hjelp av kjernekraft vil holde seg på dette nivået frem til nye revisjoner neste sommer.

Kullmarkedet fortsetter trenden med økende priser, i stor grad som følge av bedring i konjunktursituasjonen, med økt industriproduksjon både i Asia, Europa og Amerika. Det er ikke forventet at kullprisene vil falle med det første. Årsaken til det er blant annet lave kullagre hos Kina, som er storforbruker av kullkraft. Skulle prisene fortsette å stige vil kullprisene kunne være med å dra de tyske strømprisene videre opp. Dette kan igjen påvirke det nordiske strømmarkedet .

Forventninger til utvikling i strømprisene

Som nevnt viser værvarslene en noe mildere og våtere trend enn normalt fremover, men det antas at dette ikke vil være nok til å unngå en tilnærming til det tyske prisnivået. Det skal imidlertid bli vesentlig mye kaldere og tørrere for at vi kommer opp på Tyskland sitt prisnivå og eksporten stanser. I Norden baserer vi oss i stor grad på vannkraft, mens man i Tyskland har mye kullkraft. Det gjør at nordiske land har langt mer fleksibilitet i sin strømproduksjon. Vurderer man prisene fremover vil man kunne forvente en økning i strømprisen på 3-4 øre i vinter. Som alltid vil utviklingen i værsituasjonen ha mye å si.

 

Følg med på våre hjemmesider, vi legger jevnlig ut oppdaterte markedskommentarer.

Ønsker du å følge utviklingen i kraftmarkedet fortløpende? Klikk her for å se prisene på Nordpool Spot.

Kilde: Fjordkraft / Foto: Shutterstock