Strømmarkedet i november – november 2018

5. desember 2018
Dsc00170

Strømmarkedet er ikke begrenset til Norge, men omfatter Norden og Europa. Det betyr at markedet utsettes for påvirkning fra ulike faktorer innenfor områdets grenser. Vi gir deg månedlig en kommentar om strømmarkedet slik at du kan holde deg oppdatert. Strømmarkedet i november viser at det i stor grad er været som styrer utviklingen i markedet for tiden, og mangel på nedbør i måneden som gikk gjør at prisene igjen kryper oppover.

Strømmarkedet i november

Etter tre måneder med rekordnedbør så vi et merkbart fall i strømprisene i oktober. I november har det imidlertid vært godt under normalt med nedbør igjen, og prisene har igjen krøpet oppover. Spotprisen i november ble 46,6 øre/kWh. Det er 5,8 øre høyere enn i oktober, og 15,5 øre høyere enn november i fjor. Kun 65 % av normalnedbør ble levert i Norge i november. Det har ført til at den hydrologiske balansen har forverret seg og er nå hele 11 TWh svakere enn et normalår. Magasinfyllingen ligger også 6 prosentpoeng under medianen ved utgangen av november. Vi ser det samme på kontinentet. Også der falt prisene i oktober, for så å stige igjen i november godt hjulpet av stigende priser på CO2.

Utsiktene fremover

Til tross for en svakere hydrologi enn for en måned siden gjorde all nedbøren tidligere i høst at faren for en kraftkrise utover vinteren er over. Fortsatt ser vi at værvarslene og langtidsprognosene varierer nærmest fra dag til dag. Det fører til en del usikkerhet om den videre prisutviklingen. På kontinentet ser vi også at prisene på de såkalte termiske prisdriverne som kull og CO2 svinger en god del, noe som fører til usikkerhet også der. Fortsatt ligger de tyske prisene 10 øre høyere enn i Norden. Det er derfor fortsatt liten grunn til å tro at vi kan importere billig kraft derfra utover vinteren. Det som blir helt avgjørende for vinterprisene er nedbøren vi får og ikke minst temperaturen. En mild og snørik vinter vil dra prisene i første kvartal godt under 50 øre, mens det motsatte kan gi priser opp mot 55 øre. På kraftbørsen svinger prisforventningen i takt med værvarslene og utviklingen i kull- og CO2-prisene. I begynnelsen av desember ser vi at det forventes priser rundt 50-52 øre/kWh eks påslag, elsertifikat og mva i januar og februar.
   

 

Følg med på våre hjemmesider, vi legger jevnlig ut oppdaterte markedskommentarer.

Strømmarkedet kan du også lese mer om her.

Ønsker du å følge utviklingen i kraftmarkedet fortløpende? Klikk her for å se prisene på kraftbørsen Nord Pool Spot.

Kilde: Krafthandel – Svorka, 04. desember 2018