Strømmarkedet i mars

4. april 2019
shutterstock_166393466_web

Strømmarkedet er ikke begrenset til Norge, men omfatter Norden og Europa. Det betyr at markedet utsettes for påvirkning fra ulike faktorer innenfor områdets grenser. Vi gir deg månedlig en kommentar om strømmarkedet slik at du kan holde deg oppdatert om utviklingen i strømprisene, og hva utsiktene er fremover. Les mer om strømmarkedet i mars som ga oss noe lavere strømpriser, selv om prisene historisk sett fortsatt holder seg på et høyt nivå.

Strømmarkedet i mars: Billigere strømpriser

Strømprisen falt med drøye 5 øre kilowattimen fra februar til mars. Spotprisen  i mars ble 39,7 øre/kWh og ble dermed den laveste månedsprisen siden mai i fjor. Selv om prisene har falt den siste tiden så har vi fortsatt høye priser. Årets mars-pris er faktisk hele 40 prosent høyere enn snittprisen for mars de siste fem årene.

Årsakene til at prisene har falt er flere. I mars kom det 50 prosent mer nedbør enn normalt i Norden, noe som økte produksjonsviljen. Temperaturen var 2 grader over det normale, noe som dempet forbruket.

I Tyskland spiller vindkraft en stadig større rolle, og produksjonen i mars var den høyeste noensinne på en måned. Tysk vindkraft har nå kapasitet til å produsere  mer kraft enn hele Norges produksjon. Fallende priser på kull og gass har også dempet de tyske prisene. De relativt lave prisene på kontinentet har dermed ført til at kraftflyten ut av landet har blitt bremset.

Utsiktene fremover

De siste årene har de norske strømprisene i snitt ligget under 30 øre kilowattimen, mens de i fjor steg til hele 42 øre kilowattimen. Hovedårsaken var at en svært tørr sommer ga lite vann i magasinene. I tillegg opplevde vi høye kull- og CO2-priser i Europa.

I slutten av mars ser vi at den hydrologiske balansen har bedret seg siden årsskiftet. Skal prisene igjen komme under 30 øre trengs det imidlertid mer nedbør slik at magasinene fylles opp og vi får en ytterligere forbedring av balansen. Den økende vindkraftproduksjonen bidrar også til mer varierende priser.

På kraftbørsen svinger prisforventningene i takt med værvarslene og utviklingen i kull- og CO2-prisene. En mild og fuktig mars dro prisforventningene kraftig ned, mens litt tørrere og kaldere værprognoser i slutten av måneden førte til en økning igjen.

I begynnelsen av april ser vi på kraftbørsen at det forventes priser rundt 35 øre/kWh utover sommeren. Deretter forventes det å stige til opp mot 40 øre utover høsten. Vi ser også at strøm levert i 2020 nå i begynnelsen av april omsettes rundt 34 øre/kWh. Alle priser er eks. påslag, elsertifikat og mva.

Følg med på våre hjemmesider, vi legger jevnlig ut oppdaterte markedskommentarer.

Strømmarkedet kan du også lese mer om her.

Ønsker du å følge utviklingen i kraftmarkedet fortløpende? Klikk her for å se prisene på kraftbørsen Nord Pool Spot.

Kilde: Krafthandel – Svorka, 03. april 2019