Strømmarkedet i desember 2016

2. januar 2017
Strømmarkedet i desember

Strømmarkedet er ikke begrenset til Norge, men omfatter Norden og Europa. Det betyr at markedet utsettes fra påvirkning av ulike faktorer innenfor områdets grenser. Vi gir deg månedlig en kommentar om strømmarkedet slik at du kan holde deg oppdatert. Strømmarkedet i desember var preget av mildvær, mye tilsig/nedbør og høy produksjon av vindkraft, noe som ga press på prisene.

Strømmarkedet i desember

Desember utviklet seg til å bli en svært mild måned med temperaturer langt over normalt for årstiden. Dette bidro til lavt strømforbruk over hele Norden, smelting av snø i fjellene og dermed økte tilsig til norske og svenske vannmagasiner. Siste halvdel av desember ga nedbør godt over normalt som også bidro til å fylle vannmagasinene samt å øke vannkraftproduksjonen. Magasinfyllingen ved inngangen til 2017 er for Norge og Sverige totalt sett omkring normal mens det er litt mindre snø enn normalt i fjellene.

Press på strømprisene

Vindkraftproduksjonen for desember var 26% høyere enn normalt for måneden. Dette bidro sammen med mildværet og nedbøren til press på prisene gjennom måneden. Som vanlig falt forbruket i Norden mye når man gikk inn i julefeiringen. Dette som en følge av at mye industri/næringsliv kuttet store deler av sitt forbruk. Effekten av helligdagene og mildværet ga stabilt lave priser i desember, og i enkelte land i Norden var prisene svært lave. I Danmark observerte vi i romjulen negative priser. Dette vil si at det er overtilbud av produksjon i forhold til forbruk og at produsentene i korte perioder må betale for strømmen de produserer.

Kjernekraft og kullkraft

Nordisk kjernekraftproduksjon er for tiden stabil uten produksjonsutfall. Kullprisene har gått vesentlig opp gjennom siste del av desember og dette er med på å påvirke nordiske strømpriser da kullkraftproduksjon ofte påvirker prisdannelsen av strøm på den nordiske kraftbørsen, Nord Pool.

Værutviklingen – alfa og omega

Værutviklingen, spesielt temperatur og vind, vil ha svært stor betydning for prisutviklingen på strøm for resten av vinteren. Med normalt vintervær vil vi se relativt stabile priser men dersom det blir tørt, kaldt og vindstille er det fortsatt potensiale for stor prisøkning på strøm i Norden. Fortsetter trenden med mildt og vått vindfullt vær vil vi mest sannsynlig observere lave priser langt utover 2017.

Interessert i strømmarkedet? Du finner mye nyttig informasjon på hjemmesidene til NVE.

Kilde: Markedskraft / Foto: Johan Helgetun