Få støtte til energitiltak på hytta

13. september 2018
Hytta

Det er nå mulig for eiere av fritidsboliger å benytte seg av Enovas støtteordning for energitiltak.

Av de 465 000 fritidsboligene i Norge, er cirka 75 prosent knyttet til strømnettet. Samtidig stiller stadig flere tilnærmet samme krav til komfort på hytta som hjemme. I typiske hytteområder kan det skape utfordringer for det lokale strømnettet som ikke er dimensjonert for dette.

– Om flere hytteeiere gjennomfører energitiltak som avlaster nettet, så kan det bidra til å redusere belastningen, sier Gunnel Fottland, utviklingssjef for energiforsyning og sluttbruk i Enova.

En rekke aktuelle energitiltak

Solceller, varmestyringssystem, oppgradering av bygningskroppen og vannbårne varmepumper er blant de energitiltakene eierne av fritidsboliger nå kan få penger tilbake for. Enova er spesielt opptatt av å stimulere til effektutjevnende tiltak.

– Hovedutfordringen i hytteområdene er ikke den totale energibruken, men at mange bruker mye strøm samtidig. Når de kommer på hytta fredag ettermiddag, skal den varmes opp, kanskje setter de også på induksjonskomfyren for å lage seg middag, og el-bilen på lading. Om det lokale strømnettet ikke tåler belastningen, får vi strømbrudd, sier Fottland.

Rehabilitere? Vurder energitiltak tidlig i prosessen

Økende strømpriser er et annet godt argument for at du bør tenke på hvilke energitiltak du bør gjøre på hytta. Vurder større grep hvis du allikevel skal rehabilitere eller pusse opp. Orienterer du deg om de ulike alternativene tidlig i prosessen, vil du redusere energiutgiftene betydelig.

Usikker på hvor du skal begynne? Snakk med en energirådgiver, så får du gode råd og tips.

Les mer om ENOVA sine tilbud til hytteiere.