Det største kraftledningsprosjektet i Norge

21. desember 2016
Det største kraftledningsprosjektet i Norge

Det største kraftledningsprosjektet i Norge er ferdig bygd og satt i drift

Se video

Mellom Ørskog og Sogndal er det bygd en 30 mil lang kraftledning. Denne er nå satt i drift, og med dette har Statnett etablert et samband som gir trygg strømforsyning for begge regionene. – Nå kan Midt-Norge og Sogn og Fjordane gå vinteren trygt i møte, sier konserndirektør i Statnett, Elisabeth V. Vardheim. Med etableringen av den nye kraftledningen ligger alt til rette for verdiskaping, trygg strømforsyning, samtidig som linjen er et viktig bidrag til at Norge kan nå sine klimamål.

6. desember 2016 ble med andre ord en merkedag for Midt-Norge og Sogn og Fjordane. Med den nye kraftledningen i drift får Midt-Norge en god og sikker strømforsyning, samtidig som de planlagte fornybarprosjektene i Sogn og Fjordane kan realiseres. Disse prosjektene har ventet på et sterkt nok strømnett.

Kraftlinjen Ørskog-Sogndal

Ørskog-Sogndal startet som en ren forsyningslinje fra Vestlandet til Midt-Norge i 2006. Årsaken var et stort energiunderskudd i regionen. Undervegs i prosessen ble det imidlertid nødvendig å endre på planene som følge av at rundt hundre småkraftverk i Sogn og Fjordane søkte om utbygging. I 2009 måtte Statnett avvise oppkobling av ny strømproduksjon i denne regionen pga. manglende nettkapasitet. På det tidspunktet stod ca. 100 småkraftverk på vent.

Vardheim forklarer at prosjektet på bakgrunn av dette ble langt mer omfattende enn opprinnelig planlagt, og i stedet for å utvide to stasjoner ble det nå nødvendig å bygge seks nye, samt utvide Ørskog transformatorstasjon. Og med sine 30 mil og 6 nye transformatorstasjoner ble dermed Ørskog-Sogndal det største kraftledningsprosjektet i Norge.

Prosjektet startet med utbygging av Moskog transformatorstasjon i oktober 2011, og 5 år senere var Statnetts største prosjekt ferdigstilt, og anlegget var klart til å settes i drift. Statnett møtte imidlertid noen utfordringer på veien, blant annet som følge av uenighet om valg av trasé i Myklebustdalen og Bremanger. I tillegg bød vær og terreng på ekstra hodebry. Likevel har prosjektet klart å opprettholde fremdrift, og Statnett berømmer fleksible entreprenører og de regionale nettselskapene, som er mye av årsaken til det.

Prosjektet er ferdigstilt innenfor kostnadsrammen med en totalkostnad på 5,5 mrd NOK.

Fakta om prosjektet

  • 300 km med 420 kV kraftledning mellom Ørskog på Sunnmøre og Sogndal
  • 797 master. Totalt 11.000 tonn med mastestål. Høyeste mast er montert 1095 moh.
  • 6 nye transformatorstasjoner og utvidelse av Ørskog transformatorstasjon
  • Skal rive 170 km med eksisterende kraftledning. Og legge til rette for riving av lokalt distribusjonsnett. Sanering av Fardal transformatorstasjon
  • Startet utbyggingen oktober 2011. Satt i drift 6. desember 2016
  • Lagt ned omkring 3 millioner arbeidstimer, tilsvarende omkring 1800 årsverk 

Kilde: Statnett.no