Statsbudsjettet 2017: Elavgiften øker – igjen

15. desember 2016
Lyspære

Også i år stiger elavgiften fra nyttår. Det har rådet stor usikkerhet knyttet til størrelsen på økningen og lørdag 17. desember ble dette avgjort i Stortinget. Avgiften ble inflasjonsjustert og satt til 16,32 øre pr. kWh.

 _

Defo har i forbindelse med elavgiften vært litt frem og tilbake mht størrelsen, men etter behandlingen i Stortinget er konklusjonen klar.  Elavgiften ble i budsjettvedtaket satt til regjeringens opprinnelige forslag på 16,32 øre pr. kWh, dvs. at det kun foretas en inflasjonsjustering.

Elavgiften bør senkes, ikke økes

Halvparten av energien vi bruker i Norge kommer fra fossile kilder. Det betyr at økt elavgift medfører økt skattlegging av klimavennlig forbruk. I tillegg ser vi at økningen kommer etter en rekke tidligere økninger av avgiften i den sittende regjeringens periode.

Les også: Venstre går mot regjeringens forslag om å øke grunnrenteskatten

8 ganger større økning i elavgiften

Bensin- og dieselavgiften har økt med 4,7 og 4,5 prosent siden den blå-blå regjeringen tok over i 2013. I løpet av den samme perioden har elavgiften økt med hele 37,8 prosent. Elavgiften har altså økt med over åtte ganger så mye som bensin- og dieselavgiften! På bakgrunn av dette ble Venstre og KrFs forslag om å øke nettleien med ytterligere avgifter i neste års budsjett forunderlig.

Skjult beskatning

Elavgiften har dessverre blitt en fiskalavgift og en skjult beskatning, og ikke minst til tider en salderingspost i budsjettet. Slik ser det ut til å bli denne gang også, når elavgiften øker nok en gang.

Over 50 % av nettleien er avgifter til staten

I tider der kraftprisen i sum siste år har vært lav, har det vært mer fokus på nettleien til kunden. Den har blitt langt dyrere enn selve kraftprisen. Fjerner du avgiftene staten har lagt på fra nettleien – som er vel halvparten av prisen kunden betaler til nettselskapet – er ikke forskjellen mellom pris på bruk av nettet og kjøp av kraft all verden.

Kilde: Defo.no

Forfatter: Knut Lockert 

Daglig leder i Defo og redaktør av defo.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring i bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.