Smarte strømmålere til alle – innen 01.01.2019

9. desember 2016
shutterstock_264189455_web

Alle strømkunder får nye og smarte strømmålere innen 1. januar 2019. Smarte strømmålere vil gi bedre informasjon om strømforbruk og -priser, og legge til rette for nyttige tilleggstjenester. Det er nettselskapet som er ansvarlige for installasjon, og Svorka vil starte utrullingen i løpet av 2018.

Smarte strømmålere – hva er det?

Innen 1. januar 2019 skal alle strømkunder i Norge ha tatt i bruk smarte målere. De nye målerne inngår i ”Avanserte Måle- og Styringssystemer” (AMS), og innebærer at brukerne får bedre informasjon om strømforbruket sitt, mer nøyaktig avregning og mulighet for automatisk styring av forbruket. Svorka vil starte utrullingen til alle husstander og bedrifter i løpet av 2018. Vi vil i god tid informere våre kunder om når de gamle målerne byttes ut med nye AMS-målere, og ellers orientere om selve installasjonsprosessen.

Mer nøyaktig måling av strømforbruket

De nye smarte målerne registrerer strømforbruket på timebasis og sender automatisk informasjon om forbruket til nettselskapet. Dette gir raskere og riktigere innhenting av måleverdier og et bedre grunnlag for fakturaen som sendes til strømkundene.

De nye målerne har to-veis kommunikasjon mellom måler og nettselskap, og vil kunne gi kundene løpende informasjon om eget forbruk og øyeblikksprisene for kraft og nettleie. Slik informasjon vil f.eks. kunne tilbys via mobiltelefon eller display ute hos kundene. Dette gjør at kundene kan effektivisere og redusere strømforbruket sitt.

Nye tjenester med smarte strømmålere

AMS vil være en god plattform for mange nyttige tjenester i hus og hjem. Utover de grunnleggende krav som myndighetene setter til funksjonalitet kan nettselskapene og andre leverandører tilby tjenester som kan være nyttige for forbrukere. Dette kan være energirelaterte tjenester som styring av strømforbruket og tilbud av nye kraftprodukter, eller det kan være andre tjenester som trygghetsalarmer, registrering av vannlekkasjer og så videre. Du kan lese mer om mulighetene med ny teknologi og forbrukerfleksibilitet her.

Nettselskapet er ansvarlige

Nettselskapene er ansvarlige for installasjon og drift av AMS-systemet, men nettselskapene kan ikke nekte andre tjenesteleverandører å tilby kundene styrings- og informasjonstjenester. Strømkundene har råderett over alle data som gjelder eget strømforbruk, men nettselskap og kraftleverandører har rett til å få tilgang til alle data som kreves for å kunne avregne og fakturere kundene. Disse dataene kan ikke overlates til andre uten etter samtykke av kunden.

Sikkerhet i høysetet

For å hindre misbruk av data og personopplysninger er nettselskapene pliktige til å etablere de sikkerhetssystemer og rutiner som er nødvendige for å hindre at personopplysninger kommer på avveie, og at uvedkommende ikke får tilgang til andre sine AMS-systemer.

Skulle du ha spørsmål om smarte strømmålere / AMS er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Kilde: nve.no