Bør man begrense bruken av skjøteledninger?

17. oktober 2019
Ledning2

Nei, ikke hvis de brukes riktig og med litt fornuft. Det er ved utstrakt bruk av skjøteledninger at risikoen for overbelastning, varmgang og brann øker. Apparater som bruker over 1000W skal ikke kobles via skjøteledning.

Bruk av skjøteledninger er ikke farlig i seg selv, men mange bruker dem på feil måte. 7/10 nordmenn kobler elektriske produkter til brannfarlige skjøteledninger i hjemmet sitt.
Mange har en skjøteledning med mange koblinger på som de bruker fast, for eksempel bak TVen. En god tommelfingerregel er at produkter som bruker mer enn 1000 watt skal ikke tilkobles med skjøteledning. Årsaken er at stor belastning over tid kan føre til varmgang, som igjen kan føre til brann. Ta heller kontakt med en elektriker som setter opp ekstra kontakter for deg.

Bruk av skjøteledninger

  • Begrens bruken av skjøteledninger/skjøtekontakter til et minimum.
  • Unngå seriekoblinger (flere sammen).
  • Ikke bruk skjøteledning til varmeovner, hvitevarer og annet utstyr som bruker mye strøm.
  • Bruk skjøteledning kun til midlertidig bruk!
  • Ikke trekk skjøteledninger gjennom vegger, dører eller vinduer.

Eksempler på apparater du aldri skal tilkoble med skjøteledning

  • Panelovner
  • Flyttbare oljeovner
  • Vaske- og oppvaskmaskiner
  • Hvitevarer
  • Varmtvannsberedere etc.

Utendørs

Må du bruke skjøteledning til belysning utendørs for en kort periode, må denne kobles til en jordet stikkontakt. Vanlige skjøteledninger er ikke lagd for utendørs bruk fordi de trekker vann, det er større fare for slitasje og varmgang. Ved bruk over lengre perioder kan de tørke ut og sprekke opp. I beste fall blir de «bare» ødelagte. I verste fall kan de føre til brann.

Les mer om bruk av skjøteledninger utendørs her

Tenk sikkerhet og bruk fagfolk 

Sørg for at det elektriske anlegget er tilpasset ditt behov, og få montert nok fastmonterte stikkontakter der du trenger dem.

Ta kontakt med vårt installasjonsfirma El-Co AS for en faglig vurdering i din bolig.

Les gjerne også vår artikkel om energityver

Kilde: elsikkerhetsportalen.no