Røykvarslerdagen 1. desember – husk å bytte batteri!

1. desember 2017
shutterstock_288594605

I dag er det 1. desember og røykvarslerdagen. Julen nærmer seg nå med stormskritt, og det samme gjør dessverre høytiden for brann. Norsk brannvernforening oppfordrer derfor alle til å sjekke at røykvarsleren fungerer, og til å bytte batterier.

Ifølge Norsk brannvernforening omkom det 979 personer i brann fra 2000-2016, og i samme periode var det 56.000 bygningsbranner. Så langt i 2017 har 19 personer omkommet i brann, mot 28 personer i samme periode i fjor. Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusmisbrukere er spesielt utsatt. Tall fra DSB viser at 75 prosent av de som omkommer i brann er i disse gruppene. Risikoutsatte grupper kan være vanskelige å nå med vanlig informasjon. Derfor er det ekstra viktig at pårørende tar et ekstra ansvar. Sjekk om dine nærmeste har minst en fungerende røykvarsler i hver etasje, og om de har behov for en komfyrvakt. 

Elektrisk årsak utgjør over 40 prosent

Ifølge en undersøkelse gjennomført av Codan forsikring i 2016 er det mange som vet for lite om hva som kan forårsake brann i hjemmet. Undersøkelsen viser at det kun er 3 av 10 nordmenn som har oversikt over brannfarene, og som vet hva man selv kan gjøre for å forebygge husbrann. Over 50 prosent av de spurte svarer at de tror levende lys skaper flest branner i norske hus.

Ifølge direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) dominerer branner med elektrisk årsak brannstatistikken, og utgjør i overkant av 40 prosent. Disse brannene kan igjen deles opp i to: Feil bruk av elektrisk utstyr og feil på el-anlegget. Komfyr og kokeplater er det elektriske utstyret som oftest er involvert i brannstart. Feil på el-anlegget kan langt på vei unngås ved å få en autorisert installatør til å sjekke el-anlegget. Dette er spesielt viktig dersom du bor i en bolig med gammelt el-anlegg.

Røykvarslerdagen – husk at røykvarsleren kan redde liv

Tidlig varsling øker sjansen for å redde seg ut i tide. Det er derfor svært viktig at boligens røykvarslere fungerer slik de skal.

 • Alle boliger skal ha minst én røykvarsler i hver etasje.
 • Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket. 

DSB anbefaler seriekoblede røykvarslere. 2,9 millioner nordmenn bor i boliger uten slike sammenkoblede røykvarslere. Ved å få elektrikeren din til å installere seriekoblede røykvarslere, vil alarmen gå i alle rom samtidig hvis det oppstår brann. Kjapp varsling kan redde liv – husk at de fleste dødsbranner skjer nattestid.

Matlaging som brannårsak

Branner som tilberedes på komfyren i forbindelse med matlaging er den tradisjonelt mest framtredende brannårsaken i jula og i ukene før jul. Blant annet er det mange som i denne perioden kommer seint hjem og begynner å lage seg mat. Enten blir de distrahert eller så sovner de fra det. Det handler også om stress, folk glemmer at de har noe gående, det oppstår tørrkoking som i verste fall antenner og går i kjøkkenvifta.

I boliger som bygges i dag, er det lovpålagt å installere komfyrvakt. Dette er teknisk utstyr som automatisk slår av komfyren hvis temperaturen blir for høy. Utstyret kan installeres i alle boliger. Snakk med elektrikeren din for hjelp til dette. Elektrikeren kan også vise deg utstyr som slår av andre elektriske apparater ved tidsinnstilling.

Levende lys som brannårsak

Det er fort gjort å glemme at levende lys og julepynt ikke alltid er en god kombinasjon. Forlat aldri tom med levende lys. Det er også viktig å ha lys i solide lysestaker, slik at de står stødig. Og for all del, ikke ha lys i lysestaker med dekorasjoner rundt som er brennbare. Levende lys bør aldri plasseres nær dekorasjoner eller brennbare ting.

Hva gjør du når brann oppstår?

DSB opererer med tre nøkkelord: Redde, varsle, slukke. Rekkefølgen må du selv avgjøre i hver enkelt situasjon.

Redde: Si fra til de andre som befinner seg i boligen. Hjelp hverandre ut i sikkerhet.

Varsle: Ring brannvesenet på 110. Følg instrukser og hold linja helt til du får beskjed om at det er greit å legge på.

Slukke: Ved mindre brann kan du forsøke å slokke med husbrannslange eller brannslokningsapparat. Dersom brannen utvikler seg raskt – overlat jobben til brannvesenet.

Brannverntips

 • Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av før du legger deg
 • Slå av tv med av-knappen på apparatet før du legger deg, ikke bare med fjernkontrollen
 • Ikke la mobiltelefon, nettbrett eller liknende ligge og lade over natten
 • Sjekk at levende lys er slokket før du forlater rommet
 • Sjekk at ingen varmeovner er tildekket
 • Rengjør kjøkkenvifte for brannfarlig fett minst en gang i kvartalet
 • Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskap
 • Se etter svimerker i ledninger, støpsler, kontakter og lamper
 • Sjekk batteriet i røykvarsleren minst en gang i året
 • Sjekk at nålen i brannslokningsapparatet peker på det grønne feltet
 • Vend pulverapparatet opp ned et par ganger hvert kvartal slik at pulveret ikke klumper seg.

Røykvarslerdagen er en fin anledning til å ta en gjennomgang av røykvarslerne i din bolig. Dersom du ikke husker å skifte batteri 1. desember anbefaler vi deg likevel å gjøre det minst en gang årlig. 

Kilder: dbs.no, brannvernforeningen.no, elsikkerhetsportalen.no