Svorkanett

Privat

Nettleie privat

Skal din bolig kunne få strøm må den være tilknyttet strømnettet, og for dette betaler man nettleie.
Nettleien går i hovedsak til beredskap, drift, vedlikehold, og utbygging av strømnettet.

Overføring av strøm over strømnettet er en monopolvirksomhet som kontrolleres av myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Over halvparten av nettleien går til staten i form av innkreving av lovpålagt avgift til energifondet (Enova), forbruksavgift og merverdiavgift.

Prisene gjelder fra 01. januar 2022

Nettleiepriser

Husholdninger

Sikring inntil 63A

Fastbeløp (kr/år) Energiledd (øre/kWh)
3.296,-

Herav off. avgifter: 
Merverdiavgift: kr 659,-

Jan-Mars: 43,6 øre/kWh inkl. off. avgifter
Apr-Des: 51,8 øre/kWh inkl. off. avgifterPrisen er oppgitt inkl. off.avg. 
* Energifondet 1,2 øre/kWh
*Forbruksavgift: Jan-Mars: 11,14 øre/kWh, Apr-Des: 19,26 øre/kWh
* Merverdiavgift 25%

Alle priser er inkl. merverdiavgift, forbruksavgift og avgift til energifondet (Enova)

hytter og fritidsboliger

Fastbeløp (kr/år) Energiledd (øre/kWh)
3.296.-

Herav off. avgifter: 
Merverdiavgift: kr 659,-

Jan-Mars: 43,6 øre/kWh inkl. off. avgifter
Apr-Des: 51,8 øre/kWh inkl. off. avgifterPrisen er oppgitt inkl. off.avg. 
* Energifondet 1,2 øre/kWh
*Forbruksavgift: Jan-Mars: 11,14 øre/kWh, Apr-Des: 19,26 øre/kWh
* Merverdiavgift 25%

Alle priser er inkl. merverdiavgift, forbruksavgift og avgift til energifondet (Enova)

Mer om prisene

Prisene gjelder fra 01. januar 2022

For private husholdninger består nettleien av et fastbeløp og et beløp som varierer i takt med strømforbruket (energiledd).
Prisen på strøm kommer i tillegg.

Alle priser er oppgitt inklusiv lovpålagt avgift til energifondet (Enova), forbruksavgift merverdiavgift.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.

Nettleieavtale og vilkår

Sesongvariabel nettleie

Husholdningskunder kan be om sesongvariabel nettleie med variabelt energiledd for sommer og vinter.

Hva er forskjellen på nettleie og strøm?

For å få strøm til din bolig må du inngå to avtaler: en nettleieavtale og en strømavtale.
Nettleieavtalen går i hovedsak til beredskap, drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet, og er en monopoloppgave. Strømavtalen dekker faktisk strømforbruk, og er konkurranseutsatt.

Alle som bor i Svorka sitt nettområde betaler nettleie til Svorka. Som følge av at overføring av strøm er en monopoloppgave har Svorka enerett på å transportere strøm i sitt område, og du kan derfor ikke velge et annet nettselskap.

Overføring av strøm kontrolleres av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Over halvparten av nettleien går til staten i form av avgift til energifondet (Enova), forbruksavgift og merverdiavgift.

Nettselskapene får rammer fra NVE for hva de kan ta i nettleie, basert på behovet for investeringer og forsvarlig drift. Det er også NVE som vedtar retningslinjer for hvordan nettleien skal fastsettes.
Rundt en tredjedel av det du som kunde betaler i nettleie tilfaller Svorka.

Klager på nettleie kan rettes til NVE.

Leveringsplikt

Unngå leveringsplikt – inngå avtale med en strømleverandør

Alle nettselskaper er av Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, pålagt å levere strøm inntil du som kunde inngår avtale om kjøp av strøm fra en vanlig strømleverandør. Dette kalles leveringsplikt, og er kun ment som en midlertidig avtale. En slik avtale vil normalt være vesentlig dyrere enn å inngå avtale med en ordinær strømleverandør.

Vi anbefaler deg å kontakte en strømleverandør og velge en avtaletype som er tilpasset dine behov og ditt forbruk.

Priser – Strøm på leveringsplikt

Uke 1-6: Områdepris på NordPool Spot + 5,0 øre/kWh inkl. mva.
Uke 7 og videre: Områdepris på NordPool Spot + 8,0 øre/kWh inkl. mva.
I tillegg kommer kostnader til elsertifikat.
Fastbeløp: kr 49,- pr. mnd.

Svorka vil jevnlig sende ut påminnelse til nettkunder som ikke har valgt strømleverandør for å informere om leveringsplikt.