Svorkanett

Bedrift

Nettleie bedrift

Skal din bedrift kunne få strøm må den være tilknyttet strømnettet, og for dette betaler man nettleie. Nettleien går i hovedsak til beredskap, drift, vedlikehold, og utbygging av strømnettet.

Overføring av strøm over strømnettet er en monopolvirksomhet som kontrolleres av myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Prisene gjelder fra 01. januar 2021

Nettleiepriser

Nettleie for bedrifter uten effektmåling

Sikringer over 63A inntil 160A (over 40A inntil 100A v/400V)

Fastbeløp (kr/år) Effekt (kr/kW/mnd) Effekt (kr/kW/år) Energiledd (øre/kWh)
4.630,-   –   – 30,9

Alle priser er eks. merverdiavgift, forbruksavgift og avgift til energifondet (enova)

Nettleie for bedrifter med effektmåling

Sikringer over 160A (over 100A v/400V)

Fastbeløp (kr/år) Effekt (kr/kW/mnd) Effekt (kr/kW/år) Energiledd (øre/kWh)
18.000,- 63,-   – 12,7

Alle priser er eks. merverdiavgift, forbruksavgift og avgift til energifondet (enova)

Nettleie for elkjeler

S2 lavspent

Fastbeløp (kr/år) Effekt (kr/kW/mnd) Effekt (kr/kW/år) Energiledd (øre/kWh)
Vinter
1.890,-   – 72,50 15,75
Sommer (01.04-01.10)
1.890,-   – 72,50 10,08

S2 nettstasjon

Fastbeløp (kr/år) Effekt (kr/kW/mnd) Effekt (kr/kW/år) Energiledd (øre/kWh)
Vinter
1.890,-   – 37,00 14,60
Sommer (01.04-01.10)
1.890,-   – 37,00 8,00

Alle priser er eks. merverdiavgift, forbruksavgift og avgift til energifondet (enova)

Veglys

Fastbeløp (kr/år) Effekt (kr/kW/mnd) Effekt (kr/kW/år) Energiledd (øre/kWh)
  –   – 2.955,-   –

Alle priser er eks. merverdiavgift, forbruksavgift og avgift til energifondet (enova)

Mer om prisene

Prisene gjelder fra 01. januar 2021

For de fleste bedriftskunder består nettleien av et fastbeløp og et beløp som varierer i takt med strømforbruket (energiledd). Prisen på strøm kommer i tillegg.

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.

Forbruksavgift

Det er i utgangspunktet forbruksavgift på all elektrisk kraft som blir levert i Norge, og det er nettselskapene som er pålagt å kreve inn denne avgiften på vegne av Skattedirektoratet. Avgiften justeres årlig, og utgjør 16,69 øre/kWh eks. mva. fra 01.01.2021. Dette gjelder husholdninger, næringsvirksomhet utenom industrien og administrasjonsbygg i industrien.

Noen næringskategorier gir rett til reduksjon/fritak fra forbruksavgiften. Kunder med rett til redusert sats eller fritak må legge frem egenerklæring og nødvendig dokumentasjon for Svorka, og fornye dokumentasjonen hvert år.

Last ned egenerklæringsskjema

Redusert sats

Enkelte bedrifter kan ha krav på redusert sats på forbruksavgift. Dette gjelder for kraft som brukes til industri- og bergverksproduksjon og til produksjon av fjernvarme. Avgiften utgjør da 0,546 øre/kWh fra 01.01.2021.

Fritak

Det er enkelte fritak fra forbruksavgift. Eksempler på fritak er kraft levert til visse kraftintensive prosesser, veksthusnæringen og fremdrift av skinnegående transportmiddel.

Avgift til energifondet (Enova)

Avgift til energifondet (Enova) utgjør kr 800,- pr. anlegg pr. år for de anlegg som har krav om dette.
For næringsvirksomhet som kan regnes som husholdning utgjør avgiften 1 øre/kWh eks. mva.

Hva er Enova?

Enova er et statlig foretak som eies av Olje- og energidepartementet. Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gjøres hovedsaklig gjennom økonomisk støtte og rådgivning.

Les mer om Enova og avgift til energifondet på enova.no.

Spesialtariffer

Private kraftverk

Tariff for tilknytning av private kraftverk fås på forespørsel.

Reaktiv effekt

Reaktiv effekt avregnes når det reaktive forbruket overstiger 30 % av den aktive energibruken:
Tillegget for reaktiv effekt er p.t. 15,00 øre pr. kVArh

Hva er forskjellen på nettleie og strøm?

For å få strøm til din bedrift må du inngå to avtaler: en nettleieavtale og en strømavtale.
Nettleieavtalen går i hovedsak til beredskap, drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet, og er en monopoloppgave. Strømavtalen dekker faktisk strømforbruk, og er konkurranseutsatt.

Alle som bor i Svorka sitt nettområde betaler nettleie til Svorka. Som følge av at overføring av strøm er en monopoloppgave har Svorka enerett på å transportere strøm i sitt område, og du kan derfor ikke velge et annet nettselskap.

Overføring av strøm kontrolleres av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). En stor del av nettleien går til staten i form av innkreving av lovpålagt avgift til energifondet (Enova), forbruksavgift og merverdiavgift.

Nettselskapene får rammer fra NVE for hva de kan ta i nettleie, basert på behovet for investeringer og forsvarlig drift. Det er også NVE som vedtar retningslinjer for hvordan nettleien skal fastsettes.

Klager på nettleie kan rettes til NVE.

Leveringsplikt

Unngå leveringsplikt – inngå avtale med en strømleverandør

Alle nettselskaper er av Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, pålagt å levere strøm inntil du som kunde inngår avtale om kjøp av strøm fra en vanlig strømleverandør. Dette kalles leveringsplikt, og er kun ment som en midlertidig avtale. En slik avtale vil normalt være vesentlig dyrere enn å inngå avtale med en ordinær strømleverandør.

Vi anbefaler deg å kontakte en strømleverandør og velge en avtaletype som er tilpasset dine behov og ditt forbruk.

Priser – Strøm på leveringsplikt

Uke 1-6: Områdepris på NordPool Spot + 5,0 øre/kWh inkl. mva.
Uke 7 og videre: Områdepris på NordPool Spot + 8,0 øre/kWh inkl. mva.
I tillegg kommer kostnader til elsertifikat.
Fastbeløp kr 49,- pr. mnd.

Svorka vil jevnlig sende ut påminnelse til nettkunder som ikke har valgt strømleverandør for å informere om leveringsplikt.