Månedens spons: Norsk Vandrefestival

16. august 2018
Friluftsskolen2016

Svorka bruker inntil en million kroner årlig på sponsing av lokale aktiviteter i Surnadal, Rindal og Halsa. For oss er det viktig å ta et aktivt samfunnsansvar, og gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Vi er stolte sponsorer, og vil derfor presentere et lag eller en forening som mottar støtte fra oss hver måned. I august ønsker vi å ta en nærmere titt på Norsk Vandrefestival, en ideell organisasjon som med basis i norske friluftstradisjoner ønsker å inspirere til bærekraftig bruk av naturen.

Norsk Vandrefestival er en ideell organisasjon der alle som ønsker det kan tegne medlemskap. Den ble formelt stiftet 8. juni 2009, og den første festivalen ble åpnet av Kristin Krohn Devold på Kårvatn i Todalen i 2010. Festivalen byr på et rikt program for folk i alle aldre med utgangspunkt i vandring. I 2018 er temaet for festivalen «Naturnær».

Festivalhelg 2018

Norsk Vandrefestival har mange arrangementer gjennom året. Selve hovedfestivalen i år, går av stabelen helga 17.-19. august, og har hovedsete i Tingvoll kommune. Fullstendig oversikt over programmet finn du her.

Hva er Norsk Vandrefestival?

Norsk Vandrefestival skal med basis i Norsk friluftstradisjon inspirere til bærekraftig bruk av natur. Festivalen skal videre være en nasjonal møteplass for et bærekraftig møte mellom menneske, natur og kultur. Festivalens grunnpilarer er fundamentert i NATUR, KULTUR og FOLKEHELSE.

Norsk Vandrefestival ønsker å:

  • Bidra til å skape turgleder!
  • Synliggjøre områdets natur- og kulturkvaliteter.
  • Skape økt reiselivsaktivitet.
  • Regional verdiskaping: Stimulere til utvikling av aktivitets- og opplevelsespakker med basis i vår natur og kultur.
  • Bidra til positive ringvirkninger i lokalsamfunnene.
  • Bidra til vertskap som er stolt av sin friluftsidentitet.
  • Et viktig folkehelseforetak. Få folk ut på tur.
  • Bidra til økt bolyst – og tilflytting!

Les mer om Norsk Vandrefestival på deres hjemmesider.