Kan vi håpe på en likere nettleie for alle i fremtiden?

16. august 2019

Styreleder i Distriktsenergi (Administrerende direktør i Svorka) Halvard Fjeldvær er svært fornøyd med at det nå er tverrpolitisk enighet om likere nettleie.

Visste du at strømregningen vår egentlig er to produkter, og at den ene er en kraftpris som følger ditt forbruk, og den andre er leie av nettet som fører strømmen frem til huset ditt?
Kraftprisen varierer etter hvilket produkt du har. Her skiller vi som oftest mellom fast pris for en avtalt periode, standard variabel pris og kontrakter basert på spotpris med påslag. Kraften handles i en kraftbørs, Nord Pool, og prisen varierer som følge av vind- vann og andre energiressurser i kraftmarkedet. 
Leien av nettet reguleres etter en modell fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som forvalter landets vann- og energiressurser. Modellen vi har i dag tar blant annet ikke  hensyn til hvilke områder vann- og vindenergien produseres og hvor innbyggerne er bosatt, og fører i dag til en lavere nettleie i områder med tett bosetning. Les mer om nettleien i Svorka her.

Les hele saken på distriktsenergi.no

Nettleie