Kundeundersøkelse: Svorka – en pålitelig og trygg leverandør

10. november 2016
shutterstock_146627096_web

Svorka gjennomfører årlig en kundeundersøkelse i samarbeid med Norfakta, og resultatene viser i år som tidligere år at vi har kunder som er svært tilfredse. Vi kan faktisk vise til tidenes beste resultat når det gjelder kundenes vurdering av oss som en pålitelig og trygg leverandør. Med en score som er langt over snittet i bransjen, takker vi for tilliten og lover å jobbe knallhardt for å innfri også til neste år.

Kundeundersøkelse - strøm

Lokalt nettselskap gir lokale ringvirkninger

Som følge av lokalt eierskap forblir overskuddet i Svorka lokalt. Vi bidrar også til lokal og regional verdiskaping gjennom våre selskaper, som til sammen sysselsetter ca. 80 mennesker. Årlig bidrar vi i tillegg med inntil en million kroner i sponsormidler til lokale lag og foreninger, og Svorka er dermed en viktig bidragsyter for å skape aktivitet i Surnadal, Rindal og Halsa. Da er det ekstra hyggelig å registrere at våre kunder er klar over at vi gir mye tilbake til lokalsamfunnet. Det kan vi love at vi skal fortsette med også i årene som kommer.

Svorka kjenner deg som kunde

For Svorka er det viktig å ha god dialog med kundene. Slik kan vi kontinuerlig tilpasse oss de krav og forventninger som til enhver tid stilles til oss. Våre kunder mener ifølge Norfaktas undersøkelse at vi allerede kjenner dem godt. Det er likevel ingen sovepute for oss, og vi skal fortsette å jobbe aktivt med å ta pulsen på markedet. Bare slik kan vi videreutvikle oss i takt med tiden. Siden det skjer mange endringer i strømbransjen i årene som kommer, vil det være avgjørende at Svorka er både omstillingsdyktige og innovative. At vi allerede i dag regnes for å være et moderne og fremtidsrettet selskap, lover derfor godt for fortsettelsen.

Fornøyde med leveringssikkerheten

Svorka har over flere år scoret svært høyt på at kundene opplever få uventede strømavbrudd. I tillegg er kundene godt fornøyd med informasjonen de mottar i forkant av utkoblinger. Det samme gjelder selskapets tilgjengelighet i de tilfeller hvor det er utkobling eller brudd. Det jobbes kontinuerlig med vedlikehold og oppgradering av strømnettet, for på den måten å få et så stabilt og godt strømnett som overhodet mulig. I de tilfeller hvor det skjer noe uventet prioriterer vi å få løst saken så raskt som mulig, og å informere kundene så snart det lar seg gjøre.

Gode på service og kundebehandling

Kundeundersøkelsen viser også tidenes beste resultat på service og kundebehandling, og det er vi svært stolte over. Hver enkelt kunde er viktig for oss, og vi skal legge oss i selen for å ta like godt vare på kundene våre også i 2017. Det er avgjørende for oss at våre kunder føler seg godt ivaretatt når de er i kontakt med oss, uavhengig av kanalvalg. Våre kundebehandlere jobber hver dag for at hver enkelt kunde som tar kontakt, skal ha en positiv kundeopplevelse. Har du spørsmål du ønsker svar på, kontakt oss via chat, pr. epost, eller ring tlf. 07165, så vil du få svar.

Kundeservice NETT

Kilde: Norfakta, Norsk Energibarometer 2016.