Svorka Nett

Hvordan lese av strømmen

Slik leser du av strømmen

Alle våre nettkunder skal normalt lese av strømmåleren 6 ganger pr år. og har følgende avlesningsdatoer: 01. januar, 01. mars, 01. mai, 01. juli, 01. september, 01. november.

Kunder som har inngått avtale om månedsregning skal lese av strømmåleren den første hver måned.

Jevnlig måleravlesning gjør at du får et mer bevisst forhold til eget forbruk, og du får en mer korrekt faktura. Du kan lese av måleren så ofte du ønsker. Ved manglende avlesning vil vi beregne en målerstand basert på tidligere forbruk.

Måleravlesning via Min Side

Logg inn på Min Side og lever måleravlesning raskt og enkelt. Her får du også tilgang til annen nyttig informasjon, som forbrukshistorikk og fakturaoversikt, og du kan melde flytting, se hvilke produkter du har og be om betalingsutsettelse. Det er også mulig å inngå avtale om e-faktura, e-postfaktura og avtalegiro.

Måleravlesning via SMS

Ta med mobiltelefonen til sikringsskapet, les av målerstand og send oss en SMS. Jobben er gjort. Enklere kan det ikke bli.

Du kan lese av måleren så ofte du vil, men vi sender påminnelse på SMS foran hver avlesingsperiode i tilfelle du glemmer oss. Å sende inn måleravlesning koster kun det du til vanlig betaler for å sende SMS, og påminnelsen om måleravlesning er gratis.

Slik går du fram:

1. Førstegangs registrering

Hvis du vil sende inn målerstand på SMS, må du registrere deg første gang. Det må gjøres for at vi skal registrere hvilket mobilnummer som du vil sende framtidige registreringer fra. Bytter du telefonnummer, må du derfor registrere deg på nytt.

Slik skriver du meldingen

SE reg kundenummer målernummer

Eksempel

SE reg 10055555 22221111

Meldingen sendes til 2258

Etter å ha sendt registreringen mottar du en kvitteringsmelding som bekrefter mobilnummeret, og at du nå er klar til å foreta måleravlesning.

2. Sende inn måleravlesning

For å melde inn målerstand må du skrive inn følgende melding:

SE målerstand

Eksempel

SE 57111

Meldingen sendes til 2258

Har du flere målere, må du skrive følgende melding:

SE «målernummer» «målerstand».

Avregistrering

SE stop «kundenummer» «målernummer»

(send til 2258)

Måleravlesning via telefon

Strømtelefonen kan du benytte gratis og den er tilgjengelig 24 timer i døgnet. En telefonstemme ønsker deg velkommen og forteller deg hva du skal gjøre.

Slik går du fram

  • Les av måleren og noter målerstand på måleravlesningskortet. Her står også de andre opplysningene du trenger.
  • Ring gratis på grønt nummer 800 61 022 og du blir ønsket velkommen.
  • Du blir bedt om å taste inn ditt målernummer etterfulgt av #-tast. Tast inn din målerstand etterfulgt av #-tast.
  • Din målerstand blir nå opplest. Dersom alt er riktig, tast 1 og #-tast. Hvis ikke, tast 2 og #-tast og prøv på nytt.

Når du leverer din målerstand via telefon skal du ikke sende inn måleravlesningskort.

Dersom du ikke ønsker å benytte Min Side, SMS eller telefon fyller du ut måleravlesningskort som du har mottatt fra oss. Send måleravlesningskortet til Svorka pr. post (husk porto).