Kompensasjon ved strømbrudd – hva har du krav på?

14. august 2019

Det er hvor lenge strømmen har vært borte, som avgjør hvor stor kompensasjon du skal ha. Skulle strømmen komme tilbake i perioder, er det verdt å merke seg at flere påfølgende avbrudd regnes under ett om du ikke får strømmen tilbake i minimum to timer sammenhengende.

Økonomisk kompensasjon gis etter følgende satser:

  • Avbrudd som varer 12-24 timer: kr 600,-

  • Avbrudd som varer 24-48 timer: kr 1.400,-

  • Avbrudd som varer 48-72 timer: kr 2.700,-

For avbrudd lenger enn 72 timer gis et tillegg på kr 1.300,- for hver påbegynte 24-timersperiode.

For fritidsboliger, naust og lignende kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

Les mer om ordningen på NVE sine hjemmesider

Automatisk utbetaling

I Standard Nettleieavtale fremgår det at kunden selv må fremme krav om godtgjørelse til netteier.
Det er dessverre utfordrende å få registrert alle utfall og lengde på varighet på lavspentnettet. Ved utfall bes derfor alle berørte kunder om å melde inn dato og tidspunkt til Svorka.

Normalt vil utbetaling av en eventuell kompensasjon skje på første nettleiefaktura etter at utfallet er registrert og godkjent av Svorka.

Spørsmål om kompensasjon ved strømbrudd?

Kontakt nettavdelingen hos Svorka:

KLIKK HER