Kampen for likere nettleie

29. mai 2019
DSC_3252

Distriktsenergi i førersetet i kampen for likere nettleie i hele landet

I dag er det store forskjeller i nettleien i Norge avhengig av hvor du bor, men det trenger ikke være slik. Alle trenger tilgang på strøm, i byene så vel som i distriktene. Lik nettleie for alle er rettferdig og det er gjennomførbart om politikerne vil, mener Distriktsenergi, organisasjonen for distriktsenergiverk. Det er også flertall på Stortinget i dag for å gjennomføre en nettutjevning om partiene følger opp vedtakene på landsmøtene våren 2017. 

Vi kjenner prinsippet fra posten. Samme pris uansett hvor langt du sender pakken eller brevet i Norge. Distriktsenergi mener at tiden nå er kommet for at «frimerkeprinsippet» bør gjennomføres også for leveranse av kraft. Lik nettleie differensiert for gruppene husholdninger, fritidsboliger og næring. Produsentene i Norge betaler det samme overalt for å bruke nettet i Norge og industrien forlanger det samme. Slik bør det også være for landets husholdningsabonnenter.

Et samlet Storting ba i mars 2018 regjeringen om å utrede modeller for utjevning av nettleien i Norge. Kravet fra Stortinget kom etter massiv misnøye med dagens ordning, der det er store ulikheter i nettleien avhengig av hvor du bor. Særlig er det blitt reagert på at områder med mye kraftproduksjon har av landets høyeste nettleie, mens bynære strøk med lang avstand til produsentene har billigere nettleie. Det er ventet at Regjeringen vil legge frem sitt forslag for Stortinget i vårsesjonen 2019, og at Stortinget vil fatte sin beslutning på vårparten. 

Distriktsenergi lanserer modell for utjevning av nettleien – Effektivitetsmodellen

Distriktsenergi har i lengre tid sett på alternative modeller for utjevning av nettleien i Norge. Nå har organisasjonen landet på en god modell der sammenhengen mellom selskapenes effektivitet og tariffen blir svært viktig for størrelsen på nettleien.

Distriktsenergis modell for likere nettleie

Olje og energiministeren jobber nå på høygir for å utrede likere nettleie. Men Kjell- Børge Freiberg holder kortene tett mot brystet, og vil ikke røpe hva han vil konkludere med og når han skal legge Regjeringens forslag frem for Stortinget.

Distriktsenergi

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk bidrar Distriktsenergi til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid skal hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Les mer om Distriktsenergi på distriktsenergi.no.

Saken er gjengitt fra distriktsenergi.no. Svorka er medlem av Distriktsenergi.