Julegaven som kan redde liv: Komfyrvakt

13. desember 2018

Hver helg må brann- og redningsvesenet over hele landet rykke ut «unødvendig».  Tørrkoking og antenning av olje/fett på komfyrer og platetopper er den vanligste årsaken til boligbrann. Komfyrbrann skyldes uforsiktighet, uoppmerksomhet og glemsomhet ved matlaging. Det kan du gjøre noe med! En komfyrvakt kunne ha forhindret mange utrykninger til tørrkoking, og kan i ytterste konsekvens redde liv. Kjøp en i julegave til de du er glad i.

Komfyrvakt redder liv!

​Komfyrbranner oppstår hyppigst hos eldre og unge enslige. Dødsbrannene skjer ofte om natten når den unge mannen skal lage seg nattmat og sovner fra matlagingen. Selv om komfyrbranner er hyppigste årsaken til boligbrann, har kun seks prosent montert komfyrvakt.

En komfyrvakt kan enkelt installeres, og i nye boliger er det et krav om å ha det. En komfyrvakt slår av komfyren hvis kjelen blir tørrkokt eller en plate blir stående på. Enkelte komfyrvakter kan også brukes som barnesikring av komfyren. Komfyrvakt er et fornuftig sikkerhetstiltak i alle boliger.

Komfyrvakten i nye boliger skal monteres av elektriker og være en del av den faste installasjonen. Det betyr at du skal kunne plugge inn hvilke som helst komfyr eller platetopp, uten å måtte tenke på at dette skal berøre komfyrvakten. Dersom føleren som sitter over komfyren ikke er fastmontert må det være mekanismer som gjør at strømmen kobles ut dersom føleren blir fjernet. Dersom føler er trådløs skal det varsles ved dårlig batteri og strømmen kobles ut dersom batteriet er tomt.

Praktisk informasjon

En komfyrvakt består av to deler: En del som overvåker platetoppen, og en del som ligger skjult bak komfyren eller er plassert i sikringsskapet, som skrur av strømmen til komfyren når overvåkingsenheten oppdager brannfare på platetoppen. Vakten gir først en alarm. Om ingen reagerer på denne slås strømmen til komfyren av.

Hvor får man kjøpt komfyrvakt?

Komfyrvakt kan kjøpes på nett eller hos elektriker. Man må få dokumentert at produktet oppfyller kravene i normen EN 50615. Typer for fast montering kjøpes via elektriker. Her bør man også be om dokumentasjon på at produktet oppfyller normens krav.

Hvilken type bør man kjøpe?

Det finnes flere typer komfyrvakter på markedet og kvaliteten på komfyrvakter har tidligere variert mye. Komfyrvakter som selges i dag skal tilfredsstille den europeiske standarden på dette området (EN 50615). Dette skal sikrer at komfyrvakten reagerer på brannfarlige situasjoner, samtidig som den ikke skal gi falske alarmer og unødige avstengninger.

Kan komfyrvakt monteres av boligeier?

Komfyrvakt som har plugg og kontakt kan monteres av alle. Typen for fast installasjon må monteres av elektriker. I alle nyere boliger skal komfyrvakten være fast montert.

Finnes det komfyrer med innebygd vakt?

Noen få komfyrprodusenter oppgir at det finnes innebygget komfyrvakt i komfyren. De må kunne dokumentere at normens krav er oppfylt. I alle nyere boliger skal imidlertid komfyrvakten være en del av den faste elektriske installasjonen. Dette fordi man skal kunne bytte komfyr eller platetopp, uten å måtte tenke på at det da må monteres ny komfyrvakt.

Hva med induksjonsovn?

Induksjonsovn er sikrere enn tradisjonelle komfyrer. Men fordi branner ofte oppstår i tørrkokt mat i kjelen, kan det også oppstå branner med induksjonstopp.

Hva sier regelverket?

Det har fra 2010 vært krav i installasjonsnormen NEK 400 å installere fast montert komfyrvakt i alle nye elektriske installasjoner. I NEK 400 fra 2014 er det krav om at komfyrvakter skal oppfylle komfyrvaktnormen EN 50615.

Slik monterer du komfyrvakt:

På oppdrag fra DSB har brannforskere ved SINTEF kartlagt omfang og kjennetegn ved komfyrbranner.

  • Det var flere komfyrbranner i løpet av sommermånedene enn ellers i året.
  • Lørdag (natt til søndag) er ukedagen med klart flest antall omkomne.
  • Personer i aldersgruppen 26-35 år var de som omkom oftest om natten mellom kl. 02:00-06:00.

Kilde: elsikkerhetsportalen.no