Innføring av Elhub

24. januar 2019
ELhub

Elhub er kraftmarkedets nye løsning for utveksling av informasjon mellom strømleverandører og netteiere. Denne løsningen skal innføres 18.02.2019. I den forbindelse vil det foregå en rekke aktiviteter som kan påvirke kunder av Svorka. Det må derfor forventes noe lengre behandlingstid enn normalt hos Svorka sitt kundesenter i februar måned.

Elhub

Elhub skal være den sentrale mottakeren for måleverdier og annen kommunikasjon i det norske kraftmarkedet. Hovedfunksjonen vil bli automatisert måleverdiprosessering, måleverdidistribusjon, og behandling av prosesser som leverandørbytter, flyttinger og rapportering.

I perioden fra 01.02.19 og frem til lansering den 18.02.19 vil det være noen begrensninger for deg som kunde:

• Du kan ikke foreta leverandørskifte i denne perioden. Du og din strømleverandør kan fortsatt foreta eventuelle forberedende aktiviteter, som f.eks. å gjøre en måleravlesning. Selve leverandørskiftet vil imidlertid ikke bli gjennomført før etter 18.02.19.

• Ved bytte av strømabonnement i denne perioden vil du som kunde få levert strøm og få registrert bytte av strømabonnement på riktig dato, men du vil ikke få endelig bekreftelse på bytte før etter 18.02.2019.

Vi beklager de ulemper denne omleggingen kan medføre, og ber om forståelse for eventuell treghet i kundedialogen inntil dette er på plass.

Elhub Web Plugin

I forbindelse med innføringen vil du få mulighet til å logge deg på Elhub for å finne egne målepunkter med tilhørende måleverdier og kontrakter. Du vil få mulighet til å styre hvem som skal ha tilgang til dine data i Elhub, og kan benytte webløsningen for styring av tilgang til måleverdier og kundeinformasjon. Det er kun du som kunde som kan se og endre informasjon gjennom Plugin.