Hva er smarte strømmålere? Nye og automatiske målere innføres i hele Norge innen 2019

8. februar 2017
shutterstock_132618119_web

Ja, hva er egentlig smarte strømmålere? Innen 01. januar 2019 skal alle husstander i Norge ha fått installert en smart strømmåler (AMS). Smarte strømmålere vil registrere kundenes strømforbruk time for time, og vil dermed gi en mer presis strømregning. Strømkundene vil få mulighet til å ta styringen over strømforbruket sitt på en mer fleksibel, effektiv og miljøbesparende måte.

Smarte strømmålere

Innen utgangen av 2018 skal det skiftes ut 2,7 millioner strømmålere over hele landet. De nye AMS-målerne registrerer forbruket time for time og sender automatisk informasjon om forbruket til nettselskapet. Dette gir raskere og riktigere innhenting av målerverdier, og et bedre grunnlag for fakturaen som sendes til strømkundene. Alle målerne er typegodkjent av Justervesenet.

De nye målerne har to-veis kommunikasjon mellom måler og nettselskap, og vil kunne gi kundene løpende informasjon om eget forbruk og prisene for kraft og nettleie. Dette gjør at kundene kan effektivisere og redusere strømforbruket sitt. Disse målingene vil også være et viktig informasjonsgrunnlag for et velfungerende kraftmarked og bidra til bedre styring og utnyttelse av nettet. I tillegg kan smarte målere ha mulighet for registrering av hendelser som skjer i nettet (f.eks. avbrudd, jordfeil) eller andre parametre (spenning, strøm).

Mer utfyllende informasjon om innføring av AMS kan leses i «Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester», som du finner på lovdata.no.

Økt forbruk med smarte strømmålere?

Lokalavisa Glåmdalen har publisert en artikkel om en strømkunde i Hedmark som fikk ny strømmåler, og som hevder at strømforbruket etter dette økte med 40 prosent. Denne historien har naturlig nok spredd seg som ild i tørt gress, og sørget for å spre usikkerhet omkring innføringen av AMS. Vi gir deg derfor en rekke fakta om hva innføringen av smarte strømmålere innebærer.

Strømforbruket varierer alltid fra dag til dag

Pr. i dag er det kunden som har ansvaret for å lese av strømmåleren og melde inn sitt forbruk til nettselskapet. Dette blir vanligvis gjort én gang i måneden eller annenhver måned, og ved manglende avlesning blir forbruket stipulert. Strømforbruket blir på bakgrunn av avlesningen fordelt etter en standard forbruksprofil. Men nye strømmålere får vi i stedet helt korrekte avlesninger fortløpende, da det det eksakte forbruket avleses time for time. Da kan også variasjonen fra dag til dag bli større.

Strømforbruket vårt varierer på bakgrunn av en rekke parameter, som f.eks. hvilken temperatur det er, hvor mange som er hjemme, om du tok deg en dusj eller et varmt bad, om du har brukt vaskemaskin, tørketrommel, ladet elbil osv. Det er derfor vanskelig å sammenligne den tidligere gjennomsnittsberegningen med den nye, automatiserte måleravlesningen.

Sjekk forbruket over tid

Ønsker du å ha et bevisst forhold til eget forbruk anbefaler vi deg at du følger med på utviklingen i forbruket over tid. Bruk gjerne «Min Side» hos nettselskapet eller strømleverandøren. Min Side gir deg full kontroll over ditt forbruk og ditt kundeforhold – 24 timer i døgnet.

Les mer om bruk av Min Side hos Svorka her.

Gamle målere går saktere over tid

I enkelte tilfeller kan kunder ha strømmålere som er så mye som 50 år gamle. Da er det ikke usannsynlig at de kan vise for lavt forbruk, ettersom gamle mekaniske målere med dreieskive går saktere over tid. Som gjennomsnitt regnes at de går én prosent saktere per 16 år.

– Strømmålere med dreieskive ble montert frem til rundt år 2000, da elektroniske målere tok over. Vår erfaring er at dreieskivemålere over noen år saktner farten med to til tre prosent, i enkelte tilfeller mer, sier Tore Svendsen ved Infrateks målelaboratorium, til nyhetstjenesten Europower.

Mer presis strømregning

Det er nettselskapene som velger leverandør av de nye målerne som nå monteres rundt i Norge. De nye målerne tilfredsstiller alle krav fra myndighetene til smarte strømmålere. Modellene er testet og typegodkjent av myndighetene ved Justervesenet. Hos Svorka skal målerne byttes i 2018. Byttet vil bli utført av montører fra OneCo Elektro AS, som er vår samarbeidspartner på montasje. Du som kunde mottar ikke en egen faktura for dette arbeidet. 

Smarte strømmålere og stråling

På Energi Norge sine nettsider kan man lese at stråling fra en vanlig mobiltelefon er 50 000 ganger sterkere enn strålingen fra en AMS-måler. Statens strålevern understreker at det er helt trygt å få installert denne typen målere. Målerne det er snakk om bruker flere forskjellige teknologier. Noen sender signaler via strømnettet, mens andre sender via mobilnett eller radionettverk. Data fra strømmålere som sender over mobilnettet blir som oftest sendt via GSM 900, en type sender som typisk har svært svak stråling, som oftest målt til kun noen tusendeler av godkjente grenseverdier. Felles for teknologiene er at stålingen er kortvarig og svak, og ikke helsefarlig.

Les mer om hva Statens strålevern skriver om stråling fra smarte strømmålere her.

Les mer om smarte strømmålere/AMS her.

Kilder: Energi Norge, DEFO, Sintef, Statens strålevern