Hva er nettleie?

2. januar 2017
Hva er nettleie

Nettleie betales til ditt lokale nettselskap for å få overført strøm fra der den produseres og til din bolig. Nettvirksomheten er en monopoloppgave, og du kan ikke velge nettleverandør selv. Derfor er nettleien strengt regulert av offentlige myndigheter, og fastsettes ikke av nettselskapet på egenhånd.

Hva går nettleien til?

Svorka ønsker at våre kunder skal ha en stabil og sikker strømforsyning. Våre inntekter fra nettleien går til drift av nettet, vedlikehold og investeringer, beredskap, nybygging, eltilsyn, måling og avregning, fakturering og kundehåndtering. I tillegg kommer kostnader mot sentralnettet (Statnett). Nettleien til private husholdninger består av et fastbeløp og et energiledd som er prisen pr. kWh du bruker. Lavere forbruk vil dermed føre til lavere nettleie.

Hvem fastsetter nettleien?

Inntektene til Svorka og alle landets nettselskap er strengt regulert av myndighetene (NVE). Hvert år settes en inntektsramme som skal gjenspeile våre oppgaver. Vårt utstrakte nettområde krever store drifts- og vedlikeholdskostnader som i landsgjennomsnitt viser at vi har lengre nett og flere anleggskomponenter pr. kunde.

Over halve nettleien er offentlige avgifter

Nettleien er inklusiv avgift til energifondet (Enova). I tillegg er alle nettselskap pålagt å kreve inn offentlige avgifter som for Svorka utgjør ca. 50,8 % av kostnadene.
• Lovpålagt innbetaling til det statlige energifondet (Enova) på 1,00 øre/kWh + mva. Enova er etablert av staten for å fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge.
• Elavgift/forbruksavgift på strøm på 16,32 øre/kWh + mva. Svorka har ansvaret for å kreve inn forbruksavgift på vegne av skatteetaten.
• Mva (moms) på 25 % til staten.

Les mer om nettleie her:
Nettleie privat

Nettleie bedrift