Hva er nettleie?

2. januar 2018
DSC_3259

Hva er nettleie, hva går nettleien til, og hvem fastsetter egentlig nettleien?

✔ Hva er nettleie?

Nettleie betales til ditt lokale nettselskap for å få overført strøm fra der den produseres og til din bolig. Nettvirksomheten er en monopoloppgave, og du kan ikke velge nettleverandør selv. Derfor er nettleien strengt regulert av offentlige myndigheter, og fastsettes ikke av nettselskapet på egenhånd.

✔ Hva går nettleien til?

Svorka ønsker at våre kunder skal ha en stabil og sikker strømforsyning. Våre inntekter fra nettleien går til drift av nettet, vedlikehold og investeringer, beredskap, nybygging, eltilsyn, måling og avregning, fakturering og kundehåndtering. I tillegg kommer kostnader mot sentralnettet (Statnett). Nettleien til private husholdninger består av et fastbeløp og et energiledd som er prisen pr. kWh du bruker. Lavere forbruk vil dermed føre til lavere nettleie.

✔ Hvem fastsetter nettleien?

Inntektene til Svorka og alle landets nettselskap er strengt regulert av myndighetene (NVE). Hvert år settes en inntektsramme som skal
gjenspeile våre oppgaver. Vårt utstrakte nettområde krever store drifts- og vedlikeholdskostnader som i landsgjennomsnitt viser at vi
har lengre nett og flere anleggskomponenter pr. kunde.

✔ Over halve nettleien er offentlige avgifter

Nettleien er inklusiv avgift til energifondet (Enova). I tillegg er alle nettselskap pålagt å kreve inn offentlige avgifter som for Svorka utgjør over 50% av kostnadene.

  • Lovpålagt innbetaling til det statlige energifondet (Enova) på 1,00 øre/kWh + mva.
    Enova er etablert av staten for å fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge.
  • Elavgift/forbruksavgift på strøm på 16,58 øre/kWh + mva. Svorka har ansvaret for å kreve inn forbruksavgift på vegne av skatteetaten.
  • Mva (moms) på 25 % til staten

Svorka holder nettleieprisene uendret i 2018.

Tre av fire nettkunder må regne med økte nettleiepriser i 2018, melder Energi Norge.

NVE med forslag om nye nettleietariffer

NVE vil at nettselskapene skal utforme nettleien slik at kundene kan velge et nettleieabonnement som er tilpasset hvor mye strøm de vil bruke på en gang. Et jevnere strømforbruk uten store forbrukstopper vil over tid gi kundene lavere nettleie. – Strømnettet må kunne levere nok strøm til alle også når mange vil ha mye strøm samtidig. Forskriftsforslaget vi sender på høring, betyr at kundene vil tjene på å jevne ut sitt strømforbruk. Lavere forbrukstopper vil redusere nettselskapenes kostnader, slik at kundene over tid får lavere nettleie enn med dagens tariffstruktur, sier avdelingsdirektør Ove Flataker i NVE. NVE ønsker at alle nettselskap skal innføre en ordning kalt «abonnert effekt»: Kundene abonnerer på et visst strømforbruk per time (kWh/h). Forbruk over abonnementet koster ekstra. NVE legger opp til at nye krav skal gjøres gjeldende fra 2021, slik at kunder og nettselskapene kan nyttiggjøre seg av måledata fra de smarte strømmålerne.

Les mer om forslaget fra NVE på NVEs egne hjemmesider.