Hva er fornybar energi?

8. juli 2019
Fornybar-energi

Fornybar energi er et samlebegrep som omfatter energi fra kilder som har en regelmessig tilførsel av ny energi, og ikke kan tømmes innenfor tidsrammene til menneskeheten.

Eksempler på fornybar energi

Eksempler på fornybare energikilder er vannkraft, vindkraft, solenergi, bioenergi, bølgekraft, geotermisk energi, tidevannsenergi og saltkraft. Mesteparten av fornybar energi har sin opprinnelse i solenergi (unntakene er geotermisk energi og tidevannsenergi). Ikke-fornybar energi er motsatsen til fornybar energi, og kjennetegnes av begrensede naturressurser som kan utarmes innen en tidsramme på alt fra titalls til hundretalls år.

Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn ikke-fornybar energi. Bakgrunnen for det er at de fornybare energikildene ikke kan «brukes opp», de er jevnere fordelt rent geografisk, og er sett på som mer miljøvennlige.

Svorka og kraftproduksjon

På verdensbasis står fornybar energi for 19% av all produksjon av elektrisitet. Noen land får imidlertid det aller meste av sin kraft fra fornybare kilder, og i Norge ligger dette tallet på ca. 98%. Strøm produsert på vannkraft er ren energi som ikke bidrar til utslipp av CO2 eller andre former for klimagasser. I Svorka produserer vi strøm på nettopp vannkraft, og vi er en aktiv utbygger og samarbeidspartner ved utbygging av tradisjonelle kraftverk, samt mini- og mikrokraftverk.

Svorka har følgende anlegg i drift:

  • Valsøyfjord kraftverk (eierandel 100 %)
  • Svorka kraftverk (eierandel 50 %, Statkraft 50 %)
  • Nordsvorka kraftverk (eierandel 50 %, Statkraft 50 %)       
  • Svorka Fjernvarme (eierandel 100%)
  • Brandåa kraftverk (eierandel 100 %)
  • Grytdalen kraftverk (eierandel 100%)

Les mer om produksjonsanleggene til Svorka her.

Opprinnelsesgaranti sikrer at du kjøper fornybar energi

En opprinnelsesgaranti sikrer at det blir produsert en tilsvarende mengde strøm som du forbruker fra fornybare kilder (vannkraft, vindkraft, solenergi, bioenergi, bølgekraft og tidevannsenergi), og gir informasjon om hvor, når og hvordan denne er blitt produsert. Slike garantier øker etterspørselen etter fornybar energi og gjør det mer lønnsomt å satse på slik produksjon. Strømmen til deg er den samme, men ditt bidrag går direkte til miljøet. Det ligger en stor miljømessig gevinst i at vi utnytter våre unike muligheter for å hente ut vannkraft i stedet for å importere mer forurensende energi fra Europa.

Les mer om opprinnelsesgarantier her.

Kilde: Wikipedia, Statistisk Sentralbyrå