Farlige elektriske produkter – vi gir deg oversikten

14. mars 2019

Av og til oppdages det farlige elektriske produkter på markedet. Da er det viktig at informasjon om sikkerhetsadvarsler, omsetningsforbud og tilbakekalling kommer frem til forbrukerne. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som gir deg oversikt over dette i Norge. Vi anbefaler deg å se nærmere på deres liste, og unngå disse produktene.

Eksempel på elektriske produkter på DSB sin liste over farlige produkter.

Oversikt over farlige produkter

I jungelen av produkter på markedet dukker det fra tid til annen opp produkter som er farlige eller potensielt kan forårsake skade. Dette kan være alt fra leker med løse deler og vannkokere som tar fyr, til produkter som mangler merking eller bruksanvisning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fører den offisielle oversikten over farlige produkter. Du kan selv se eller søke etter produkter i denne oversikten her.

Du kan melde fra til DSB som forbruker

Har du vært borti et farlig produkt selv, men finner det ikke på listen? Meld fra til DSB, så unngår vi at andre opplever det samme. Din henvendelse blir kun brukt i DSBs forebyggende arbeid, og kontaktinformasjonen du oppgir skal kun brukes hvis DSB har behov for flere opplysninger. DSB jobber kontinuerlig for at produktene på markedet skal være trygge. Farlige elektriske produkter bør fjernes så raskt som mulig. Du finner skjema for innmelding av farlige produkter til DSB her.

Meldeplikt hos forhandler

Importører, produsenter og forhandlere har plikt til å melde fra til myndighetene hvis de oppdager at produkter de omsetter er eller kan være farlige for forbrukerne. Dersom du har opplevd uønskede og eventuelt farlige hendelser ved produkter eller tjenester kan du derfor kontakte produsent eller forhandler om dette. De vil da melde saken videre og registrere den som en bekymringsmelding.

Svenskene er flinkere enn oss

I Sverige er Elsäkerhetsverket raskere med å innføre omsetningsforbud enn DSB i Norge. Det er lite sannsynlig at produktene er mer sikre å bruke i Norge enn i Sverige, så ta gjerne en kikk på de produktene som svenskene har stoppet her.