Spar strøm med etterisolering

8. oktober 2018

Trekk fra dører og vinduer kan være ubehagelig og redusere komforten i din bolig. Selv om etterisolering som energitiltak ikke kvalifiserer til støtte fra Enova, kan det likevel være et smart og økonomisk tiltak å gjennomføre. Med etterisolering kan du nemlig redusere energiutgiftene, samtidig som du får en langt bedre komfort. I tillegg kan energitiltaket forbedre energimerket på din bolig. 

Etterisolering egner seg godt for deg som

 • Har et hus bygget på 80-tallet eller tidligere.
 • Skal pusse opp. Når du først er i gang med oppussing eller oppgradering, er det både enklere og rimeligere å etterisolere samtidig.
 • Skal bytte bolig. Både når du vurderer energistanden ved kjøp og hvis du skal pusse opp før innflytting. Energimerket gjør det mulig å skille godt isolerte boliger fra dårlig isolerte. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, og skalaen går fra A (best) til G.
 • Ønsker å reduserer varmetapet i boligen din.

Gode grunner til å etterisolere

 • du reduserer husets varmetap og energibruk. 
 • du får bedre inneklima og økt bokomfort.
 • du kan kombinere etterisolering av yttervegger med modernisering av boligen.
 • huset kan få bedre energimerke, som igjen kan øke boligens verdi.

Hvordan vet jeg at jeg bør etterisolere?

Boligens byggeår er gjerne den beste indikasjonen. Er huset ditt bygget før 1955, er det gjerne utett med lite eller uten isolasjon. På den tiden var det dessuten vanlig å fylle etasjeskiller og tak med spon eller leire. Etterisolerer du kan du spare flere tusen kWt i året.

Er huset bygget etter 1955, er det sannsynligvis mineralull i vegger og tak/loft. Tykkelsen på isolasjonen er langt mindre enn dagens krav. Både med hensyn til komfort, miljø og økonomi vil det ofte være fornuftig å etterisolere spesielt loftet. Dette fordi isolasjonen trolig er blitt sammentrykt eller deformert.

Du som har et hus fra 70-, 80- og 90-tallet har gjerne 10 til 20 centimeter tykk isolasjon, noe som er vesentlig mindre enn dagens krav. Du bør sjekke om isolasjonen er sammentrykt, deformert eller preget av byggefeil.

En energirådgiver kan kartlegge husets energistandard, gjennomføre termografering og hjelpe deg med å vurdere om etterisolering er et smart energitiltak for huset ditt. Enova støtter energirådgivning.

Gjør du flere tiltak og oppgraderer boligen til dagens energistandard eller høyere, kan du få støtte fra Enova.

Hvor mye kan jeg spare?

For å gi en pekepinn på hvor mye energi du kan spare, har Enova laget et eksempel basert på et hus med 10 centimeter isolasjon i gulv, tak og vegger fra før og en strømpris på 1 kr/kWh:

Eksempler på besparelser:

 • Etterisolering av tak (fra 10 til totalt 30 centimeter): 23 kWh/m2 isolert areal, eller 2.300,- kr/år ved 100 m2.
 • Etterisolering mot kald kjeller (fra 10 til totalt 20 centimeter): 15 kWh/m2 isolert areal, eller 1.500,- kr/år ved 100 m2.
 • Utvendig etterisolering av yttervegg med ny vindtetting (fra 10 til totalt 25 centimeter, lekkasjetall forbedret fra 6,0 til 2,5): 39 kWh/m2 isolert areal, eller 2.900,- kr/år ved 100 m2.

Ønsker du å beregne energibesparelsen ved etterisolering i huset ditt? Ta kontakt med en energirådgiver.

Disse tiltakene gir mest effekt for pengene:

 • Etterisolering av kalde loft.
 • Etterisolering av enkelte stubbeloftsgulv og betonggulv over kjeller eller kryprom. I bolig uten oppvarmet kjeller er god isolasjon av gulvet nødvendig for å unngå kalde gulv.
 • Veggisolering i sammenheng med oppussing eller rehabilitering.
 • lnnblåsing av mineralull i bindingsverksvegger, bjelkelag med hulrom og i hulmurer.

Hva bør jeg huske på når jeg skal etterisolere?

 • Hent tilbud fra flere leverandører.
 • Sørg for at firmaet som skal blåse inn isolasjon er godkjent.
 • Sjekk isolasjonens varmeledningsevne, λ-verdien [λ = lambda]. Jo lavere materialets λ-verdi er, desto bedre isolerer det.
 • Isolasjonen må legges riktig, slik at du ikke får kuldebroer.
 • Regn ut hvor mye energi du vil spare.
 • Huset blir tettere. Vær derfor bevisst på hvordan du legger opp ventilasjonen etterpå.

Kombinasjonsmuligheter

Det kan være lurt å kombinere etterisolering med andre energitiltak. Gjør du tiltak som støttes av Enova får du penger tilbake.

Kilde: enova.no