Energistreiken: Streiken i Svorka er over

8. november 2016

Streiken i Svorka er over

Enighet mellom KS Bedrift Energi og arbeidstakerorganisasjonene i Energiavtale I

Partene i Energiavtale I har kommet til enighet tirsdag 08. november. Totalt 74 energiselskaper har vært i streik, deriblant Svorka, hvor streiken har omfattet 20 ansatte. Fra og med 09. november gjenopptar alle ansatte i selskapet sitt daglige virke, og Svorka er  i normal drift.

Vi er glade for at partene har kommet til enighet. Dagens samfunn er svært sårbart dersom strømmen forsvinner, og vår viktigste prioritet har vært å begrense virkningene for kundene i tilfelle slike situasjoner skulle inntreffe. Vi har heldigvis vært forskånet for alvorlige hendelser i strømnettet  mens konflikten har pågått, og har hele tiden hatt tett og god dialog med de streikende, sier administerende direktør i Svorka, Halvard Fjeldvær.

Hva har partene blitt enige om?

Informasjon fra KS Bedrift Energi

Kontaktinformasjon

Svorka sin kontaktperson vedr. streiken er adm. dir. Halvard Fjeldvær.
Tlf.: 970 23 587 / Epost: hfj@svorka.no