Energistreiken: Partene skal møtes

2. november 2016

KS Bedrift og El og IT har blitt enige om å møtes til nye samtaler. Partene håper de kommer frem til en løsning som er til å leve med for alle berørte. 

KS Bedrift sender ut informasjon umiddelbart dersom partene kommer frem til løsning eller ved eventuelt nytt brudd og fortsatt streik.

Pr. nå er det ikke bestemt når denne meklingen skal foregå.

Dette melder KS Bedrift på sine hjemmesider, ksbedrift.no.