Energistreiken: Fortsatt ingen løsning

6. november 2016

KS Bedrift og EL og IT Forbundet har gjennomført en frivilling mekling, men forsøket førte ikke til en løsning på konflikten.

Fakta om streiken:
23. september ble det brudd i meklingen av Energiavtale I mellom KS Bedrift og EL & IT Forbundet, Fagforbundet og Delta. Totalt er det 74 energibedrifter med i overkant av 1100 ansatte som er i streik og ca. 380 000 strømkunder kan bli berørt av streiken.
 
Les mer om streiken på faktasiden til KS Bedrift: Klikk her!