Energioperatør i Svorka – hvilken utdanning trenger du?

11. februar 2019
Energioperatør
Vil du bli energioperatør? Et spennende yrke for fremtiden.

Har du lyst til å jobbe som energioperatør når du er ferdig utdannet? Våre vannkraftverk og vårt fjernvarmeanlegg har behov for kvalifiserte medarbeidere til å foreta vedlikehold og overvåkning for optimal utnyttelse også i fremtiden. I Svorka kan du med andre ord finne jobb som energioperatør både innen vannkraft og fjernvarme.

Jobbe med vannkraft

Vannkraft utgjør over 95 prosent av all strømmen som produseres i Norge. Med i overkant av 7.000 årsverk er vannkraft den største av de fornybare teknologiene i Norge.

Med en utdanning innen energi og miljø, elkraft, maskin eller bygg har du mange muligheter til å få jobbe med vannkraft. Du kan jobbe både i kraftselskapene, leverandørindustrien eller som konsulent.

Energioperatører trengs for eksempel til drift og vedlikehold av vannkraftverk. Oppgradering av et vannkraftverk slik at virkningsgraden blir litt bedre kan gi store ekstrainntekter per år. Til utbygging og rehabilitering av vannkraftverk trenger vi fagskoleingeniører, ingeniører og sivilingeniører som kan planlegge prosjektene og gjennomføre utbyggingene.

Vannkraftverkene styres automatisk fra store driftssentraler. Disse er kontinuerlig bemannet av ingeniører som fjernstyrer start og stopp av anlegg, og overvåker driften gjennom hele døgnet slik at alt fungerer til enhver tid. Ved feil meldes disse umiddelbart til lokalt vedlikeholdspersonell.

Jobbe inne fjernvarme

Fjernvarme er varmt vann som sirkulerer i rør og kan brukes til å varme opp hus. I byer som Oslo og Trondheim og mange andre steder, som bl.a. i Surnadal, er det laget fjernvarmeanlegg som varmer opp store bygningsmasser.

Det trengs både fagarbeidere, ingeniører og sivilingeniører til drift og vedlikehold av fjernvarmeanlegg.

Fjernvarme kan være overskuddsvarme fra forbrenningsanlegg. Søppelforbrenningsanlegg utvikler mye varme når søppelet brennes, og ved å bygge et varmegjenvinningsanlegg sammen med forbrenningsanlegget, kan denne varmen brukes til å varme opp vann som føres viderer i rør ut til boligområder for oppvarmingsformål. Noen steder, som i Surnadal, er det også bygget egne bioforbrenningsanlegg. Biobrensel er laget av planter og trær, og regnes som fornybar energikilde.

Antall sysselsatte innen bioenergi var rundt 900 årsverk i 2013. Dette utgjorde 4,5 prosent av totalt antall sysselsatte i fornybarnæringen. 

Visste du at det er bygget ut 1600 kilometer med fjernvarmenett i Norge?

Les mer om utdanning som energioperatør her:

Energioperatør