Ingen endring i nettleieprisene for 2017

15. desember 2016

Svorka har vedtatt å holde nettleieprisen for 2017 uendret.

Eneste endring i tariffene kommer som følge av endrede offentlige avgifter. Staten øker elavgiften/forbruksavgiften* på strøm med 1,36 øre/kWh + mva.

  • Husholdning, fritidsboliger(H4N) og næring med sikringer til og med 63 A: kr 3.296.- pr.år. Nettleie pr. kWh: 54,20 øre/kWh inkl offentlige avgifter.
  • Tekniske anlegg* – næring med sikringer fra 63 A til 160 A: kr 5.7.88.- pr. år. Nettleie pr. kWh: 60,30 øre/kWh inkl forbruksavgift og mva. 

* For tekniske anlegg kommer avgift til energifondet på kr 800.- for de anleggene som har krav på dette.
Prisene på tariffen Tekniske anlegg, er oppgitt inkl. forbruksavgift og mva. I tillegg kommer avgift til Energifondet som behandles etter eget regelverk som du finner på www.enova.no

Husholdningskunder (H4N) kan alternativt be om nettleie med variabelt energiledd for sommer og vinter.

* Statlige avgifter for husholdning, fritidsboliger og næring (H4N) fra 01.01.17:
– Forbruksavgift: 21,7 øre/kWh inkl. mva.
– Avgift til Energifondet: 1,25 øre/kWh inkl. mva.
– Mva: 25%

* Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter. Prisene er basert på at elavgiften/forbruksavgiften er vedtatt endret fra 16,00 øre til 17,36 øre/kWh.