Elsykkel gir ikke økt ulykkesrisiko

9. juli 2018
Haibike-HardNine

Ny rapport fra Transportøkonomisk institutt, viser at de som bruker elsykkel ikke er mer utsatt for ulykker enn andre.

Salget av elsykler har doblet seg hvert år her i landet siden 2014. I 2016 ble det solgt rundt 35.000 av dem, og Norsk Elbilforening forventer at salget etter hvert vil stabilisere seg på rundt 70.000 i året. Resultatene i undersøkelsen «Miniscenario: Økt omfang av elsykler» tyder på at dette neppe vil få større utslag på ulykkesstatistikken enn om økningen gjaldt vanlige sykler.

Bare «bestemorsykkelen» har lavere risiko

Rapporten er utarbeidet av Ole Jørgen Johansson og Aslak Fyhri. De to forskerne har gjennomgått en rekke internasjonale undersøkelser om trafikksikkerhet og elsykling. I tillegg har de foretatt en egen, norsk undersøkelse der 6.237 personer i ni norske byer er spurt. Av disse svarte 390 at de hadde vært utsatt for uhell på sykkel. Disse ble seinere fulgt opp med spørsmål om hva slags sykkel de brukte og omstendighetene rundt uhellet.

– Våre resultater tyder ikke på at elsykler har høyere ulykkesrisiko enn øvrige sykler når vi kontrollerer for andre variabler som kjønn, alder og hvor langt man sykler for transport og trening. Den eneste sykkeltypen som hadde lavere risiko enn elsykler var klassiske sykler, heter det i rapporten.

Om noen har et bilde av elsyklisten som en fartsgal, ung mann med omtrentlig forståelse av trafikkreglene, er også dette feil. – Vi snakker for stor del om godt voksne folk, og en liten overvekt av kvinner. Dette er syklister som er varsomme i trafikken. Samtidig er de mer sårbare, slik at de få ulykkene de er utsatt for ofte er mer alvorlige, sier Aslak Fyhri.

Går bare litt fortere

Mange som har opplevd at elsyklister suser forbi dem, tror nok at farten på slike sykler er vesentlig høyere enn på vanlige sykler. Heller ikke dette finner forskerne grunnlag for. De refererer til en studie fra Oslo der hastigheten til 600 syklister av begge typer ble målt i seks uker. Her fant man at elsyklistene bare syklet 1 kilometer i timen raskere enn de tradisjonelle syklistene på flatmark. I oppoverbakke, der hjelpen fra elmotoren er størst, lå forskjellen på 2–3 kilometer i timen. Interessant nok syklet kvinnelige elsyklister nesten 3 kilometer i timen fortere enn sine mannlige med-elsyklister. 

Heller ikke når det gjelder toppfart er forskjellene store. Mannlige syklister som bruker tradisjonell sykkel på arbeidsreiser oppnådde for eksempel en toppfart på 28,1 kilometer i timen. Med elsykkel lå de bare litt over én kilometer i timen høyere, på 29,2. Ville det dermed være en god idé å øke grensen til 45 kilometer i timen, slik danskene vurderer å gjøre? Aslak Fyhri er åpen for tanken, selv om han ikke er sikker.

– Det er jo slik at en elsykkel med tråkkegrense på 25 kilometer i timen faktisk ikke går i 25 kilometer i timen. Du kan faktisk oppleve at den går tregere enn en vanlig sykkel. En tysk undersøkelse har vist at hastighetsforskjellen fra 25 til 45 bare er cirka 9 kilometer i timen i gjennomsnitt. Likevel har vi så langt ingen data på hvordan dette slår ut på ulykkesstatistikken, avslutter Aslak Fyhri.

Nå kan du bestille elsykkel hos Svorka. Og det beste av alt – du kan betale den over strømregningen!

Kilde: dinside.no