Bor du i et elsikkert hjem?

4. mars 2019
Elsikkert-hjem

Visste du at du selv er ansvarlig for at det elektriske utstyret og de installasjonene du har i huset brukes riktig og er i god stand? Er du usikker på om det er elsikkert i din bolig, bør du ta kontakt med en autorisert elektroinstallatør, eller det lokale eltilsyn ved ditt energiverk. Se også våre tips, som kan hjelpe deg på veien mot et elsikkert hjem. 

Noen tips for å få et mer elsikkert hjem:

 • Bruk ikke løse lamper og frittstående varmeovner i barnerom eller i rom hvor det er dyr.
 • Pass på at elektriske ovner ikke er tildekket.
 • Tørk aldri tøy på elektriske ovner.
 • Sjekk alltid at du har slått av kokeplaten etter bruk. Er du glemsk, bør du anskaffe tidsbryter som kobler ut komfyren automatisk.
  (Eldre kan få dekket kostnadene ved anskaffelse av slikt utstyr. Ta kontakt med hjemmehjelptjenesten i din kommune.)
 • Monter rikelig med stikkontakter. Løse dobbeltkontakter og andre provisoriske løsninger går på sikkerheten løs.
 • Sjekk at alle sikringer er skrudd skikkelig til.
 • Er sikringer, koblingsbokser, støpsler eller brytere unormalt varme, kan det tyde på overbelastning. Ta kontakt med elektroinstallatør.
 • Bruk vifteovn kun under tilsyn.
 • Bruk ikke sterkere pærer enn lampen er beregnet for.
 • Trekk støpselet ut av termostatstyrte elektriske apparater (som kaffetraktere og brødristere) når de ikke er bruk.
 • Ikke utfør arbeid på egenhånd som krever autoriserte fagfolk.
 • Rens lofilteret i tørketrommelen jevnlig.
 • Vask filteret i kjøkkenvifta slik at det ikke samler seg opp fett i den.

Hva er det lokale eltilsyn?

Strøm er en farlig vare som kan føre til ulykker og skader. Det Lokale El-tilsyn (DLE) er en del av nettselskapene og har som oppgave er å redusere antall skader og ulykker med elektrisk årsak, ved å jobbe for at strømmen brukes på en trygg og sikker måte.

DLE fører tilsyn med elektriske anlegg og utstyr for å øke elsikkerheten i samfunnet. Det betyr at DLE også har ansvar for å utføre kontroller i private hjem. Tilsynsoppgavene blir finansiert gjennom nettleien, så selve tilsynsbesøket vil ikke koste noe.

Les mer om det lokale eltilsyn her.