Elsikkerhet på campingplassen

4. juni 2019
Sommer-Web

Det er tid for ferie, og mange skal ut på landevegen med bobil eller campingvogn. Det har det siste året vært flere dramatiske hendelser tilknyttet brann i campingvogner, og elsikkerhet på campingplassen må tas på alvor for at ferien skal bli så trygg som mulig. Det er tid for sjekk av campingvogner og bobiler!

Det brenner dessverre i campingvogner, også. I mars mistet et eldre ektepar livet da campingvognen deres brant ned. Et annet sted i landet brant en annen campingvogn på samme tid, men her var det gudskjelov ingen tilstede. Foreløpig kjenner vi ikke til brannårsaken til disse to brannene, men mange slike branner skyldes elektrisitet.

Sjekk elanlegget

Elektriske anlegg og utstyr i campingvogner og bobiler må være installert i henhold til regelverket. Det er ditt ansvar at anlegg og utstyr brukes som forutsatt. Det er en god idé å få en fagperson til å gjøre en kvalifisert kontroll, ettersyn og vedlikehold av det elektriske ombord før ferieturen starter. Les også nøye campingplassens regler for tilkobling og bruk av strøm.

Gratis sjekk

Flere steder i landet tilbyr Statens vegvesen og Norsk Caravan Club gratis sjekk av bobiler og campingvogner. Formålet er å øke sikkerheten på veier og campingplasser. Det lokale eltilsyn er ofte med for å sjekke elsikkerheten.

Bilde viser elsikkerhetsingeniør fra DLE som megger

Sikkerhetsutstyr ombord?

En brann på campingplassen sprer seg ualminnelig raskt. Med røykvarsler ombord i campingvognen/bobilen blir du varslet tidlig hvis uhellet er ute. Husk å bytte batteri og teste at den virker før du legger ut på tur. Ha også et brannteppe/slokkeapparat med deg. Det øker sjansen for at du klarer å slokke brannen tidlig, enten det brenner hos deg selv eller hos naboen. Det skal være brannslokkingsapparat i alle campingvogner og bobiler. Sørg for at apparatet er lett tilgjengelig og blir jevnlig vedlikeholdt. Et brannteppe tar liten plass og kveler effektivt mindre flammer.

Kontrollørene fra Statens vegvesen sjekker lys, bremser og dekk mens Det lokale eltilsyn (DLE) sjekker det elektriske anlegget og Norsk Caravan Club sjekker vekt, speil, fukt og evt. gasslekkasjer.

Egenkontroll er lurt, også i campingvognen og bobilen.

Les også Caravanbransjens tips for klargjøring av campingvognen.

Artikkelen er hentet fra Elsikkerhetsportalen:

Elsikkerhetsportalen