Elavgiften 2017: Elavgiften økes nok en gang

9. januar 2017
Elavgiften 2017
Elavgiften 2017: Elavgiften øker fortsatt.

Elavgiften på strøm, også kalt forbruksavgift, ble innført i 1951 og betales på alt forbruk av elektrisk energi. Dette er en av avgiftene som nettselskapene er pålagt å innkreve for det offentlige. Avgiften har vært økt jevnlig, og vi får nok en økning i elavgiften 2017.

Visste du at forbruksavgiften på strøm har hatt en økning på over 60% siden 2007?
Elavgiften på strøm har økt med hele 62,7% siden 2007.

Elavgiften har økt med 62,7% siden 2007

Elavgiften 2017 er i statsbudsjettet satt til 16,32 øre/kWh. Dette utgjør en økning på 0,32 øre/kWh eller + 2 % fra 2016 til 2017. Siden 2007 har avgiften økt med hele 6,09 øre/kWh, noe som utgjør en økning på 62,7 %.

Elavgiften bør senkes, ikke økes

DEFO, distriktenes energiforening, mener at avgiften bør senkes, ikke økes. Halvparten av energien vi bruker i Norge kommer fra fossile kilder. Det betyr at økt elavgift medfører økt skattlegging av klimavennlig forbruk. I tillegg kommer økningen etter en rekke tidligere økninger av avgiften i den sittende regjeringens periode. 

Les mer om DEFOs synspunkter på økningen i elavgiften her:

DEFO og elavgiften

Elavgift med lavere sats

Avgift etter en lavere sats, 0,45 øre/kWh, betales av industri, bergverk og arbeidsmarkedsbedrifter som utøver industriproduksjon. Lavere sats gjelder dessuten for all næringsvirksomhet i Finnmark og følgende kommuner i Nord-Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord. Elektrisk kraft som leveres til husholdninger, og offentlig forvaltning i de samme områdene, er fritatt denne avgiften.

Alle priser er oppgitt eks. mva.