Årets julegave fra Svorka går til Rindal Frivilligsentral

9. desember 2016
Julekort-Rindal-Frivilligsentral-2016

Svorka har i flere år gitt en pengegave til et allmennyttig formål i stedet for julegaver til leverandører og samarbeidspartnere. I 2016 har vi valgt å gi vår gave på kr 10.000.- til Rindal Frivilligsentral for deres innsats for et varmere og mer inkluderende samfunn.

Hva er Rindal Frivilligsentral?

Rindal Frivilligsentral har utarbeidet en formålsparagraf for forklarer nærmere hva Rindal Frivilligsentral er, og hva de skal gjøre.

Rindal Frivilligsentral skal:

  • Være et kontaktpunkt for og bindeledd mellom folk og organisasjoner som ønsker å gjøre en frivillig innsats, og mennesker og organisasjoner som trenger bistand i hele kommunen.
  • Formidle frivillig hjelp og være en møteplass i nærmiljø og lokalsamfunn.
  • Være en arena for lokalt utviklingsarbeid og nærmiljøarbeid.
  • Bidra til å utvikle et bedre og varmere lokalsamfunn.
  • Være et sted hvor samarbeidsformer mellom det offentlige og frivillige lag/organisasjoner blir utviklet.
  • Være en sentral aktør i arbeidet med å vitalisere og aktivisere ubrukte frivillige personalressurser og hjelpe personer som vil gjøre en frivillig innsats til å sette denne innsatsen ut i livet.
  • Være en pådriver og igangsetter av ulike aktiviteter på egenhånd.
  • Virksomheten skal være et supplement til det offentlige.

Aktiviteter i regi Rindal Frivilligsentral

Rindal Frivilligsentral står bak en rekke aktiviteter som støtter opp under sin formålsparagraf, blant annet åpen lekeplass, kjøkkenpraten, innsamling og registrering av gamle bilder, leksehjelp, kreative kvelder, Estlandshjelp, strikkekafé, dataklubb, ledsagertjeneste, tepper til Nepal, norskkurs, innsats for andre, fotokveld, trim, stavgang osv. osv.

Alle aktivitetene i regi Rindal Frivilligsentral kan du lese mer om her.

En gave som kommer til nytte

«Kor gøitt» var leder i Rindal Frivilligsentral, Anni Karlstrøms første umiddelbare reaksjon på julegaven fra Svorka.

– Vi er så takknemlige, og setter stor pris på at innsatsen vi gjør for lokalsamfunnet, blir lagt merke til, fortsetter hun, og understreker at pengene vil komme mange til gode.

Svorka berømmer innsatsen som Rindal Frivilligsentral legger ned, og er stolte over å gi et bidrag som foreningen kan bruke i sitt videre arbeid. Vi håper flere ser nytten av å bli medlem i en forening som gir så mye til så mange.